Výuka němčiny v České republice

Bücher in einer Bibliothek
© Hub/DAAD

Němčina má v České republice důležité postavení. Vzhledem k tomu, že ČR sousedí hned se dvěma státy, kde je němčina mateřským jazykem, je znalost tohoto jazyka velmi důležitá a žádaná.

V České republice sídlí řada německých firem, které hledají německy mluvící odborníky v různých oborech. Němčina tedy může pomoci i při hledání pracovního místa.

Šprechtíme

Na podzim roku 2011 byla z iniciativy velvyslanectví Německa a Rakouska spuštěna kampaň na podporu němčiny v České republice pod názvem ŠPRECHTÍME, do které se zapojila řada německých a rakouských institucí. Jejím cílem je ukázat české veřejnosti, že němčina může být ve škole vyučovaná i zábavnou formou a že ji lze později v životě velmi dobře uplatnit. Více o kampani Šprechtíme a výuce němčiny v České republice najdete zde.

VYBRANÉ JAZYKOVÉ ŠKOLY

Němčinu se lze naučit a využít i mimo školu a jazykové kurzy.

Jiné organizace

Na adrese http://www.sprechtime-databaze.cz/ najdete celou řadu organizací, které působí v česko-německých vztazích. Informace o těchto organizacích jsou rozděleny do 6 kapitol podle cílové skupiny.

Jazykové zkoušky

Ke studiu na vysoké škole v Německu je třeba složit některou z následujících zkoušek:

V České republice je možné složit německou maturitu na následujících školách:

 1. Deutsche Schule Prag
  Schwarzenberská 1/700
  158 00 Praha 5
  E-mail: dsprag@dsp-praha.cz
  www.dsp-praha.cz
 2. Gymnázium F. X. Šaldy
  Partyzánská 530/3
  460 01 Liberec 11
  E-mail: deutsch@gfxs.cz
  deutsch.devel.gfxs.cz

Zkoušku DSH můžete složit pouze v německy hovořících zemích. Každá německá vysoká škola si zkoušku organizuje sama, proto se také liší podoby úloh. Z tohoto důvodu byste se tedy měli informovat na Vámi vybrané vysoké škole a nechat si zaslat vzorový příklad zkoušky.
Informace o konkrétních termínech zkoušky DSH získáte na zahraničním oddělení (Akademisches Auslandsamt) dané vysoké školy; řádově se zkouška koná 3-4 týdny před začátkem semestru.
Na některých vysokých školách je ještě možné zkoušku DSH složit bez poplatku, na většině škol se ale za zkoušku platí.

Zkoušky Goethe Institutu je možné složit v Goethe-Institutu v Praze a na těchto místech

Goethe-Institut Prag
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
Tel.: 00420 – 221 962 111
Mail: info@prag.goethe.org
jazykové kurzy
kurzy@prag.goethe.org
www.goethe.de/prag

Potřebnou zkoušku ke studiu v Německu můžete získat také v České republice. Jedná se o zkoušku ‘TestDaF’ (Test Deutsch als Fremdsprache für ausländische Studienbewerber). Test byl vypracován společně s Goethe-Institutem a v České republice se koná čtyřikrát do roka v několika testovacích centrech.

TestDaF rozlišuje několik jazykových úrovní, a tak mohou být jazykové požadavky přizpůsobeny studijním účelům. Test je vždy centrálně vypracován a vyhodnocen v Německu, což nabízí všem stejné šance. Podrobný popis zkoušky, konkrétní termíny zkoušky, seznam testovacích center a verzi testu online naleznete na
http://www.testdaf.de

 • Technická Univerzita v Liberci
  Katedra německého jazyka
  Komenského 314/2
  46001 Liberec
  Kontakt: Adam Lengiewicz
  Tel.: +420 485 354 281
  E-Mail: adam.lengiewicz@tul.cz
  Homepage: http://www.fp.tul.cz/knj
 • Hello language centre s.r.o.
  Novinářská 7
  70200 Ostrava
  Kontakt: Tomáš Černý
  Tel.: 00420 604 796 740
  E-Mail: cerny@hello.cz
  Homepage: http://www.hello.cz
 • Univerzita Pardubice
  Fakultät für Geisteswissenschaften
  Lehrstuhl Fremdsprachen
  Studentská 84
  532 10 Pardubice
  Kontakt: Mgr. Bianca Beniskova-Schulze
  Tel.: 00420 – 40 – 6 03 62 15
  Fax: 00420 – 40 – 6 03 62 28
  E-Mail: bianca.beniskova@upce.cz
  Homepage: http://www.upce.cz
 • Západočeská univerzita Plzeň
  Westböhmische Universität in Pilsen
  Lehrstuhl für Germanistik
  Riegrova ul. 11
  306 14 Pilsen
  Kontakt: Herr Zdenek Vavra
  Tel.: 00420-37-763 5404
  Fax: 00420-37-763 5402
  E-Mail: zvavra@kgs.zcu.cz
  Homepage: http://www.kgs.zcu.cz

Zkoušku DSD Stufe II můžete získat na německých školách v zahraničí, ale také na zahraničních státních nebo soukromých vzdělávacích zařízeních po celém světě, které získají povolení být testovacím centrem. Předpokladem pro získání tohoto povolení je v České republice prokázat, že škola nabízí 1200 až 1600 hodin německého jazyka v minimálně pěti respektive sedmi po sobě jdoucích třídách. Jedná se o zkoušku, která se skládá za přítomnosti předsedy komise, učitele z Německa. Písemná část je opravována  a hodnocena centrálně v Německu.

 

Inzeráty německých vysokých škol

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Více

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Více

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Více

The Esslingen MBA: Your Key to Success

Join our international master’s programmes for STEM graduates. Hands-on learning, innovative case studies and company visits make our programmes competitive and career-building.

Více

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Více

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Více
1/6

Kontakt

 • DAAD Information Point Praha

  c/o Goethe-Institut Masarykovo nábř. 32 110 00 Praha 1 Telefon: +420/224 931 182 / +420/702 142 340
  E-mail: info@daad.cz