Němčina má v České republice důležité postavení. Vzhledem k tomu, že ČR sousedí hned se dvěma státy, kde je němčina mateřským jazykem, je znalost tohoto jazyka velmi důležitá a žádaná.

V České republice sídlí řada německých firem, které hledají německy mluvící odborníky v různých oborech. Němčina tedy může pomoci i při hledání pracovního místa.

Šprechtíme

Na podzim roku 2011 byla z iniciativy velvyslanectví Německa a Rakouska spuštěna kampaň na podporu němčiny v České republice pod názvem ŠPRECHTÍME, do které se zapojila řada německých a rakouských institucí. Jejím cílem je ukázat české veřejnosti, že němčina může být ve škole vyučovaná i zábavnou formou a že ji lze později v životě velmi dobře uplatnit. Více o kampani Šprechtíme a výuce němčiny v České republice najdete zde.

VYBRANÉ JAZYKOVÉ ŠKOLY

Němčinu se lze naučit a využít i mimo školu a jazykové kurzy.

Jiné organizace

Na adrese http://www.sprechtime-databaze.cz/ najdete celou řadu organizací, které působí v česko-německých vztazích. Informace o těchto organizacích jsou rozděleny do 6 kapitol podle cílové skupiny.

Jazykové zkoušky

Ke studiu na vysoké škole v Německu je třeba složit některou z následujících zkoušek:

Německá maturita na jedné ze zahraničních německých škol nebo dvoujazyčném gymnáziu

V České republice je možné složit německou maturitu na následujících školách:

 1. Deutsche Schule Prag
  Schwarzenberská 1/700
  158 00 Praha 5
  E-mail: dspragdsp-praha.cz
  www.dsp-praha.cz
 2. Gymnázium F. X. Šaldy
  Partyzánská 530/3
  460 01 Liberec 11
  E-mail: deutschgfxs.cz
  deutsch.devel.gfxs.cz

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH), Stufe DSH 2

Zkoušku DSH můžete složit pouze v německy hovořících zemích. Každá německá vysoká škola si zkoušku organizuje sama, proto se také liší podoby úloh. Z tohoto důvodu byste se tedy měli informovat na Vámi vybrané vysoké škole a nechat si zaslat vzorový příklad zkoušky.
Informace o konkrétních termínech zkoušky DSH získáte na zahraničním oddělení (Akademisches Auslandsamt) dané vysoké školy; řádově se zkouška koná 3-4 týdny před začátkem semestru.
Na některých vysokých školách je ještě možné zkoušku DSH složit bez poplatku, na většině škol se ale za zkoušku platí.

ZKOUŠKY Goethe-Institutu

Zkoušky Goethe Institutu je možné složit v Goethe-Institutu v Praze a na těchto místech

Goethe-Institut Prag
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
Tel.: 00420 – 221 962 111
Mail: infoprag.goethe.org
jazykové kurzy
kurzyprag.goethe.org
www.goethe.de/prag

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), Stufe TDN 4

Potřebnou zkoušku ke studiu v Německu můžete získat také v České republice. Jedná se o zkoušku ‘TestDaF’ (Test Deutsch als Fremdsprache für ausländische Studienbewerber). Test byl vypracován společně s Goethe-Institutem a v České republice se koná čtyřikrát do roka v několika testovacích centrech.

TestDaF rozlišuje několik jazykových úrovní, a tak mohou být jazykové požadavky přizpůsobeny studijním účelům. Test je vždy centrálně vypracován a vyhodnocen v Německu, což nabízí všem stejné šance. Podrobný popis zkoušky, konkrétní termíny zkoušky, seznam testovacích center a verzi testu online naleznete na
http://www.testdaf.de

Testovací Centra TestDaF V České Republice

 • Technická Univerzita v Liberci
  Katedra německého jazyka
  Komenského 314/2
  46001 Liberec
  Kontakt: Adam Lengiewicz
  Tel.: +420 485 354 281
  E-Mail: adam.lengiewicztul.cz
  Homepage: http://www.fp.tul.cz/knj
 • Hello language centre s.r.o.
  Novinářská 7
  70200 Ostrava
  Kontakt: Tomáš Černý
  Tel.: 00420 604 796 740
  E-Mail: cernyhello.cz
  Homepage: http://www.hello.cz
 • Univerzita Pardubice
  Fakultät für Geisteswissenschaften
  Lehrstuhl Fremdsprachen
  Studentská 84
  532 10 Pardubice
  Kontakt: Mgr. Bianca Beniskova-Schulze
  Tel.: 00420 – 40 – 6 03 62 15
  Fax: 00420 – 40 – 6 03 62 28
  E-Mail: bianca.beniskovaupce.cz
  Homepage: http://www.upce.cz
 • Západočeská univerzita Plzeň
  Westböhmische Universität in Pilsen
  Lehrstuhl für Germanistik
  Riegrova ul. 11
  306 14 Pilsen
  Kontakt: Herr Zdenek Vavra
  Tel.: 00420-37-763 5404
  Fax: 00420-37-763 5402
  E-Mail: zvavrakgs.zcu.cz
  Homepage: http://www.kgs.zcu.cz

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD), Stufe II

Zkoušku DSD Stufe II můžete získat na německých školách v zahraničí, ale také na zahraničních státních nebo soukromých vzdělávacích zařízeních po celém světě, které získají povolení být testovacím centrem. Předpokladem pro získání tohoto povolení je v České republice prokázat, že škola nabízí 1200 až 1600 hodin německého jazyka v minimálně pěti respektive sedmi po sobě jdoucích třídách. Jedná se o zkoušku, která se skládá za přítomnosti předsedy komise, učitele z Německa. Písemná část je opravována  a hodnocena centrálně v Německu.