Content

Informace ke studiu MEDICÍNY v Německu

© iStock

Zajímá vás, co obnáší studium medicíny v Německu? Chcete vědět, jaké jsou předpoklady pro to, aby Vás na medicínu v Německu přijali? Máte otázky ke struktuře studia? Pak jste se dostali na správné místo!

Na této stránce jsme se rozhodli informovat o tom, co všechno je třeba vědět, když chcete začít studovat medicínu na některé z německých univerzit. Na co všechno se připravit a na co si dát pozor? Níže najdete shrnutí toho nejdůležitějšího.

Jaká jsou specifika studia medicíny v Německu?

 • studium medicíny nabízejí v Německu pouze univerzity, na vysokých školách odborných se medicína studovat nedá
 • přihláška ke studiu medicíny (všeobecného, veterinárního i zubního lékařství) se podává prostřednictvím platformy Hochschulstart
 • jedná se o kapacitně omezené studijní obory – počet přihlášek značně převyšuje počet studijních míst
 • na uchazeče o studium medicíny v Německu jsou kladeny poměrně vysoké nároky
 • Numerus Clausus (NC) = způsob výběrového řízení ke studiu, který je závislý na výsledku maturitní zkoušky uchazeče
 • známku z maturity (a tím i šanci na přijetí ke studiu) je možné vylepšit absolvováním zvláštního testu: Test für Medizinische Studiengänge (TMS)
 • ve výběrovém řízení vám pomohou i praktické zkušenosti v oboru (např. praxe v nemocnici jako sanitář, sestřička apod.)

Co všechno pro studium medicíny v Německu potřebujete?

 • maturitu (nejlépe z gymnázia) s velmi dobrými výsledky (dobrý průměr na maturitním vysvědčení je jedním ze základních předpokladů)
 • jazykový certifikát z němčiny (úroveň C1)
 • dobré znalosti angličtiny, protože velká část odborné literatury ke studiu je právě v angličtině
 • motivaci a zájem o přírodovědné předměty

Praktické informace

 • před samotným studiem lze absolvovat tzv. Vorbereitungssemester, za tuto přípravu ke studiu medicíny se však platí
 • studium lze zahájit jak v zimním tak v letním semestru (záleží na univerzitě; možností začít v ZS je podstatně více)
 • na veřejných vysokých školách v Německu se nevybírají poplatky za studium; platí se pouze semestrální příspěvky (tzv. Semesterbeiträge), jejich výše se pohybuje zhruba mezi 150 a 300 EUR
 • pro zápis na univerzitu (imatrikulaci) je třeba, aby měl uchazeč platné zdravotní pojištění

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Všeobecné lékařství lze v Německu studovat zhruba na 40 univerzitách, z nichž valná většina je státních, pouze 5 je soukromých.
Titul, který absolvent medicíny v Německu obdrží, se uznává v celé Evropě.

DÉLKA A STRUKTURA STUDIA

Studium všeobecného lékařství v Německu trvá přibližně 6 let (12-13 semestrů). Studium je ukončeno státní zkouškou.
Struktura studia medicíny v Německu je následující (ponecháváme raději německé termíny pro jednotlivé složky studia):

 • trvá dva roky, tématem studia je “tělo zdravého člověka”
  Vyučované předměty: biologie, chemie a fyzika pro studenty medicíny, biochemie, fyziologie, anatomie, sociologie, psychologie, terminologie atd.
  PHYSIKUM (první lékařská zkouška): písemná část, ústní část, absolvování tříměsíční praxe v nemocnici (ošetřovatelství) a kurz první pomoci

 • trvá tři roky, tématem studia jsou nemoci člověka
  Vyučované předměty: chirurgie, všeobecné lékařství, patologie, oční lékařství, ORL, interna, farmakologie/toxikologie, imunologie, neurologie, akutní medicína atd.
  FAMULATUR – nejméně čtyřměsíční lékařská praxe (často se absolvuje během semestrálních prázdnin)
  druhá lékařská zkouška – opět písemná a ústní část

 • je rozdělen do tří částí (interna, chirurgie a jedna další odbornost), každá část trvá 16 týdnů
  třetí lékařská zkouška – opět písemná a ústní část

Po ukončení studia následuje tzv. “Facharztausbildung“, tedy příprava na specializaci, která probíhá již paralelně s výkonem lékařského povolání. V závislosti oboru trvá tato fáze 5 až 6 let.

 

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Studijní obor ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ nabízí asi 30 německých univerzit.
Studium trvá nejméně 10 semestrů.

STRUKTURA STUDIA

 • 1. a 2. semestr: skládá se z přírodovědných předmětů, již po druhém semestru studenty čeká první státní zkouška, tzv. Vorphysikum.
 • Po 5. semestru následuje druhá státní zkouška – tzv. PhysikumStudent musí složit ústní zkoušku a obstát také v praktické zkoušce.

 • v této studijní fázi je ústředním tématem ošetření pacienta
 • po desátém semestru je klinická část studia zakončena státní zkouškou
 •  Státní zkouška se skládá ústní zkoušky i praktického přezkoušení

Po ukončení studia je možné se specializovat v jedné z těchto oblastí:

 • ortodoncie
 • čelistní a obličejová chirurgie
 • orální chirurgie
 • parodontologie
 • rekonstruktivní zubní medicína

Inzeráty německých vysokých škol

Elevate your career with us!

Let your career take off! Be part of an emerging university with a cutting-edge Master’s degree in Artificial Intelligence and Robotics (M.Sc.)!

Více

Find Your Bachelor’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Více

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Více

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Více

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Více

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Více
1/6

Kontakt

Screenshot mapy s označením sídla DAAD