Ochrana osobních údajů

 

www.daad.cz

My jakožto Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. – DAAD), dále jen „my“ nebo „DAAD“ jsme rádi, že navštěvujete naše webové stránky, že se zajímáte o naši organizaci a naše projekty podpory. Vaše soukromá sféra je pro nás velmi důležitá. Ochranu vašich osobních údajů a důvěrné zacházení s nimi bereme velice vážně. Zpracování vašich osobních údajů se provádí výhradně v rámci zákonných ustanovení práva na ochranu údajů Evropské unie, zejména Obecného nařízení o ochraně údajů (dále „GDPR“). Tímto prohlášením o ochraně údajů vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech na ochranu údajů v rámci používání našich webových stránek.

1. Osoba zodpovědná za zpracování dat a pověřenec pro ochranu dat; kontakt

Zodpovědným za zpracování osobních dat ve smyslu zákonů na ochranu osobních údajů je:

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Deutschland
Tel: +49 228 882-0
E-Mail: datenschutz@daad.de 

 Pokud máte otázky nebo podněty k ochraně údajů, neváhejte se na nás obrátit.

2. Předmět ochrany údajů

Předmětem ochrany osobních údajů jsou osobní údaje. Jsou to všechny informace, které se vztahují k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám (tzv. dotčeným osobám). Mezi ně patří např. údaje jako jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, ale také informace, které nevyhnutelně vznikají během používání našich webových stránek, jako např. údaje o začátku, konci a rozsahu používání.

3. Způsob, rozsah, účely a právní základy zpracování dat

Níže získáte přehled o způsobu, rozsahu, účelech a právních základech zpracování dat naší webové stránky.

3.1 Poskytování a používání naší webové stránky

Při přístupu na naši webovou stránku prostřednictvím vašeho koncového přístroje zpracováváme následující data:

 •             datum a čas přístupu
 •             dobu trvání návštěvy
 •             použitý operační systém
 •             objem poslaných dat
 •             druh události
 •             IP-adresu
 •             doménové jméno

Tato data zpracováváme na základě článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR o poskytování služeb, zajištění technického provozu jakožto i za účelem zjištění a odstranění poruch. Chceme tak umožnit používání naší webové stránky a její technické fungování. Při návštěvě naší stránky se tato data automaticky zpracovávají. Pokud tato data nebudou dána k dispozici, nebudete moci využívat našich služeb. Data obvykle mažeme po 7 dnech, pokud je z výše uvedených důvodů výjimečně nepotřebujeme uchovat déle. V takovém případě data mažeme bez prodlení poté, co důvod nebo účel uchování dat pomine.

3.2 Social Plugins

Tato webová stránka používá tzv. „Social Plugins“ sociálních sítí Facebook, Google+ a Twitter, které jsou provozovány společnostmi Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pomocí tří tlačítek ke sdílení obsahů na Facebooku, Google+ a Twitteru můžete velmi jednoduše doporučit naše stránky dál svým přátelům prostřednictvím platformy, kterou právě používáte. Do našich webových stránek je implementován program „Shariff“. Pokud otevřete naši stránku, žádná data se automaticky na dotyčné sociální sítě nepřenášejí.

Teprve v momentě, kdy stisknete jedno z tlačítek Social Media, naváže váš prohlížeč přes tento “Social Plugin“ přímé spojení se serverem konkrétní sociální sítě. Nemáme vliv na objem dat, který provozovatelé těchto stránek tímto způsobem shromažďují. Provozovatelé zpracovávají informaci, že jste si otevřeli naši stránku. Pokud jste zároveň přihlášeni do některé sociální sítě, může provozovatel sociální sítě přiřadit příslušná otevření stránky vašemu účtu. Pokud navíc používáte tzv. “Social Plugins”, tzn. stisknete tlačítko „Like“ nebo „sdílet“, zpracovává konkrétní sociální síť příslušnou informaci. I v případě, že nemáte u konkrétní sítě účet, existuje možnost, že tato sociální síť prostřednictvím „Social Pluginu“ zjistí a uloží vaši IP-adresu. Detaily k účelu a objemu zpracování, shromažďování a využití dat ze strany Facebooku, Googlu a Twitteru a k vašim právům a možnostem nastavení jsou k nalezení v pokynech k ochraně dat jednotlivých sociálních sítí:

www.facebook.com/policy.php
www.google.de/intl/de/policies/privacy/
www.twitter.com/privacy
www.whatsapp.com/legal/

Pokud nechcete, aby sociální sítě prostřednictvím našich stránek sbíraly vaše data, nepoužívejte tato tlačítka. Navíc můžete pomocí Add-ons tzv. „Social Plugins“ pomocí svého prohlížeče blokovat.

3.3 Google Analytics

Na těchto stránkách používáme Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá Cookies (srov. č. 5), tedy textové soubory, které se na vašem počítači ukládají a umožňují tak analýzu používání webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky vytvořené pomocí Cookies se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP-adres na této stránce je vaše IP-adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v rámci jiných států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se přenáší celá IP-adresa na některý ze serverů Google v USA a je krácena až tam. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace použije, aby mohl vyhodnotit vaše používání této webové stránky, aby mohl vypracovávat zprávy o aktivitách webové stránky a aby mohl vykonávat další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu, kterými ho pověřil provozovatel těchto stránek. IP-adresa, kterou váš prohlížeč předá v rámci Google Analytics, nebude spojována s dalšími daty Google.

Tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Takto se IP-adresy dále zpracovávají ve zkrácené podobě, čímž lze vyloučit vztah ke konkrétní osobě. Pokud je vašim datům, která byla shromážděna, přiřazen vztah k určité osobě, okamžitě se vyřadí a osobní data jsou tím pádem okamžitě smazána.

Používáme Google Analytics, abychom mohli analyzovat používání naší stránky a mohli ji pravidelně zdokonalovat. Prostřednictvím získaných statistik můžeme svou nabídku zlepšovat a vytvořit ji pro Vás jakožto uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy se osobní data budou převádět do USA, se Google podrobil tzv. “EU-US Privacy Shield” (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Právním základem pro užívání Google Analytics je článek 6 odstavec 1, s. 1 písmeno a) GDPR, tedy vaše svolení. Data, která posíláme a která jsou spojena s cookies, identifikací uživatele (např. User-ID) nebo s reklamní identifikací, se po 14 měsících automaticky smažou.

Ukládání cookies mužete zabránit odpovídajícím prizpusobením jejich nastavení. Upozornujeme však na to, že v tomto prípade možná nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Pro zmenu nastavení cookies kliknete zde: Zmenit nastavení cookies

Další informace ke Google a zacházení s vašimi osobními daty získáte na následujících adresách:

3.4 Mapová služba

Na našich stránkách používáme mapovou službu Google Maps, mapovou službu společnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Pokud otevřete stránku, která obsahuje Google Maps, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery Googlu. Obsah mapy se přenáší z Googlu přímo do vašeho prohlížeče a z něj dojde k převzetí do webové stránky přes tzv. iFrame. Pokud si nepřejete, aby Google prostřednictvím naší webové prezentace shromažďoval, zpracovával nebo používal vaše data, můžete v nastavení svého prohlížeče deaktivovat JavaScript. V tomto případě však nebudete moci zobrazení mapy používat. Další informace ke zpracování dat prostřednictvím Googlu můžete získat z prohlášení Googlu o ochraně osobních údajů na stránce: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html.

3.5 Videa YouTube

Na našich webových stránkách jsou umístěny videoklipy a videoportály YouTube. Youtube je portál YouTube, LLC – dceřiné společnosti Google Inc.

Z důvodů ochrany osobních údajů jsme se rozhodli proti integrování videoklipů přímo do našich stránek. Jsou pro běžné používání deaktivovány. Pokud tedy otevřete naše stránky, nebudou se v zásadě žádná data předávat společnosti Google. Proto najdete na našich stránkách jen náhled videoklipu. Aby se videoklip přehrál, musíte ho aktivovat pomocí kliknutí na jeho náhled. Teprve po této aktivaci dojde ke spojení se servery Google a k přenosu dat na tyto servery. Na objem takto přenesených dat nemáme vliv.

Další informace o účelu a objemu shromažďování dat, jakož i o dalším zpracování a užívání dat společností Google, o Vašich souvisejících právech a možnostech nastavení k ochraně Vaší soukromé sféry najdete v upozorněních k ochraně osobních údajů společností Google na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Podmínky používání YouTube najdete na https://www.youtube.com/t/terms.

4. Odkazy k nabídkám třetích osob

Webové stránky jakož i služby jiných poskytovatelů, na něž tyto stránky odkazují, vytvořily a daly k dispozici k užívání třetí osoby. Nemáme vliv na formu, obsah a funkci služeb třetích osob. Důrazně se distancujeme od obsahu veškerých nabídek třetích osob, na něž naše stránky odkazují. Upozorňujeme, že je možné, že nabídky třetích osob, na něž naše stránky odkazují, mohou na vašem přístroji instalovat vlastní cookies, popř. shromažďovat osobní data. Na to nemáme žádný vliv. Informujte se tedy prosím případně přímo u poskytovatelů nabídek třetích osob.

5. Cookies

Abychom Vám nabídli co možná nejširší spektrum funkcí, abychom používání stránek učinili ještě komfortnější a abychom mohli optimalizovat naše nabídky, používáme na našich stránkách tzv. „cookies“. Cookies jsou malé soubory, které se pomocí internetového prohlížeče ukládají na vašem přístroji.

Pro zmenu nastavení cookies kliknete zde: Zmenit nastavení cookies

 Kategorie cookies

Cookies používáme k různým účelům s nejrůznějšími funkcemi. V tomto ohledu rozlišujeme, zda je konkrétní soubor z technického hlediska nezbytný (technická nezbytnost), jak dlouho bude uložen a používán (doba uložení) a zda byl použit naší stránkou samotnou nebo třetími osobami, jakož i kdo je poskytovatelem příslušného souboru „cookie“ (poskytovatel cookies).

Technická nezbytnost/právní základ

Cookies nezbytné z technického hlediska: Určité soubory cookies používáme, protože jsou z technického hlediska nezbytně nutné, aby naše stránky a jejich funkce mohly řádně pracovat. Tyto cookies se aktivují automaticky při otevření webové stránky nebo při spuštění určité funkce, ledaže byste aktivaci cookies pomocí nastavení ve vašem prohlížeči zamezili. Data shromažďovaná prostřednictvím těchto cookies zpracováváme na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Cookies, které nejsou z technického hlediska nezbytné: Naproti tomu používáme i cookies, např. abychom vylepšili komfort a výkonnost našich webových stránek nebo abychom uložili některá vaše nastavení. Cookies, které nejsou z technického hlediska nezbytné, používáme mimo jiné i v případě, kdy chceme zjistit informace související s četností použití určitých oblastí našich webových stránek, abychom stránky mohli do budoucna optimalizovat pro vaše potřeby. Cookies, které nejsou z technického hlediska nezbytné, neukládáme, dokud kliknutím na příslušné pole nepotvrdíte, že jste naše upozornění ohledně cookies vzali na vědomí, a nepokračujete v používání našich webových stránek. Data shromážděná pomocí použití těchto cookies zpracováváme na základě článku 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR.

Doba uložení

Relační cookies (Session-Cookies): Většiny cookies je zapotřebí pouze pro dobu aktuálního využívání služby nebo relace (Session), a jsou vymazány popř. pozbývají platnosti, jakmile opustíte naše stránky popř. jakmile je relace ukončena (tzv. relační cookies – „Session Cookies“). Relační cookies se používají například proto, aby se během Vaší relace uchovaly určité informace.

Trvalé cookies (Permanent Cookies): Pouze ojediněle se cookies ukládají na delší dobu, např. aby bylo možné vás při pozdějším otevření naší webové stránky opět identifikovat a spustit uložená nastavení. Takto se například můžete rychleji a pohodlněji dostat k naší webové stránce a nemusíte znovu nastavovat určité parametry jako např. výběr jazyka. Trvalé cookies se automaticky smažou po uplynutí jistého předdefinovaného časového úseku, poté co navštívíte stránku nebo doménu, ze které byl soubor cookie použit.

Poskytovatelé cookies

Cookies třetích stran: takzvané „cookies třetích stran“ používají jiná místa nebo jiné webové stránky, například poskytovatelé nástrojů analýzy webu. Bližší informace k nástrojům analýzy webu a  k měření dosahu získáte později v průběhu tohoto ustanovení. Třetí strany mohou cookies používat mimo jiné ke zobrazení reklamy nebo kvůli integrování obsahů sociálních sítí, např. Social Plugins.

Vymazání a nesouhlas s použitím cookies

Akceptovat cookies při používání našich webových stránek není povinné; pokud nechcete, aby se cookies ukládaly na vašem koncovém přístroji, můžete  deaktivovat odpovídající možnost v systémovém nastavení vašeho prohlížeče. Uložené soubory cookies můžete v systémovém nastavení vašeho prohlížeče kdykoli vymazat. Pokud však nechcete akceptovat žádné soubory cookies, může to vést k funkčnímu omezení naší nabídky.

Při otevření našich webových stránek se mohou ukládat konkrétně tyto soubory cookies:

Jméno souboru cookie Technická  nezbytnost Doba uložení Poskytovatel souborů cookie Účel použití
PHPSESSID ano Relační cookie
(konec relace)
DAAD Tento soubor cookie slouží k autentizaci uživatele v různých databázích a k použití u tzv. Symfony-Forms (např. kontaktní formulář).
daad_cookie_consent ano Trvalé cookie (1 rok) DAAD Tyto cookies ukládají Vaše nastavení souboru cookies a brání tomu, aby se pri každé návšteve webové stránky zobrazovalo upozornení k použití cookies.
_ga ne Trvalé cookie (2 roky) Google LLC Tento soubor cookie se používá, k rozlišení uživatelů v Google Analytics.
_gat ne Trvalé cookie (1 minuta) Google LLC Tento soubor cookie se používá  ke zmírnění počtu požadavků na Google Analytics.
_gid ne Trvalé cookie (24h) Google LLC Tento soubor cookie se používá, k rozlišení uživatelů v Google Analytics.

6. Příjemci osobních dat

Interní příjemci: v rámci DAAD mají přístup k osobním datům pouze tyto konkrétní osoby, které data potřebují k účelům uvedeným pod číslem 3.

Externí příjemci: vaše osobní data předáváme externím příjemcům mimo DAAD pouze v případě,  kdy je to třeba ke zpracování nebo vyřízení vašeho dotazu, v případě, kdy existuje jiné zákonné povolení nebo v případě, že jste nám k tomu dali souhlas.

Externími příjemci mohou být:

a) Zpracovatelé zakázek
Externí poskytovatelé služeb, které najímáme k vykonávání služeb, například v oblasti technické infrastruktury a údržby pro nabídku DAAD nebo pro poskytování obsahů. Tyto zpracovatele zakázek pečlivě vybíráme a pravidelně kontrolujeme, abychom zajistili, že vaše soukromá sféra zůstane zachována. Tito poskytovatelé mohou použít data pouze k účelům, ke kterým mají od nás svolení.

b) Veřejná místa
Úřady a státní instituce, jako např. státní zastupitelství, soudy nebo finanční úřady, jimž musíme ze zákonných důvodů osobní data předat.

c) Soukromá místa
Pracovní partneři nebo pomocné osoby, kterým se data předávají na základě svolení nebo nutné potřeby.

7. Zpracování dat ve třetích zemích

Pokud dochází k přenosu dat na místech, jejichž sídlo nebo místo zpracování těchto dat není v žádném ze států Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o evropském hospodářském prostoru, zajistíme před předáním, aby byla – mimo zákonně povolených výjimek – u příjemce buď zajištěna přiměřená ochrana dat (např. prostřednictvím Usnesení o přiměřenosti Evropské komise, prostřednictvím příhodných záruk jako sebecertifikace příjemce pro EU-US Privacy Shield nebo dohody takzvaných standardních smluvních doložek Evropské unie s příjemcem) popř. aby byl zajištěn váš dostatečný souhlas. Můžete od nás obdržet přehled o příjemcích v třetích státech a kopii konkrétně dohodnutých ustanovení k zajištění přiměřené ochrany dat. Použijte prosím v tomto případě údaje pod číslem 1.

8. Doba uložení

Dobu uložení osobních dat zjistíte v příslušné kapitole týkající se zpracování dat. Kromě toho obecně platí: vaše osobní data uchováváme pouze tak dlouho, jak je ke splnění účelu potřeba nebo – v případě svolení – tak dlouho, dokud své svolení neodvoláte.  V případě nesouhlasu vaše osobní data smažeme, pokud není jejich další zpracování povoleno příslušnými zákonnými ustanoveními. Vaše osobní data smažeme i v případě, pokud jsme ze zákonných důvodů povinni to udělat.

9. Práva dotčených osob

Jakožto osoby dotčené zpracováním dat můžete využívat mnoho práv. Jmenovitě:

Právo na informaci: Máte právo získat informace, které o Vaší osobě ukládáme.

Právo na opravu a vymazání: Můžete po nás požadovat opravu nesprávných dat a – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – můžete požadovat i vymazání vašich dat.

Omezení zpracování: Pakliže jsou splněny zákonné předpoklady, můžete od nás vyžadovat, abychom zpracování vašich údajů omezili.

Přenositelnost dat: Pokud jste nám dali k dispozici svá data na základě smlouvy nebo souhlasu, pak můžete při splnění zákonných předpokladů požadovat, abyste data, která jste nám dali k dispozici, obdrželi v běžném strukturovaném, strojově čitelném formátu nebo abychom je předali jiné zodpovědné osobě.

Nesouhlas se zpracováním dat na základě právní podstaty „oprávněný zájem“ podle článku 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR:

Máte právo – z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace – nám kdykoli neudělit souhlas se zpracováním dat, pokud toto spočívá na právní podstatě „oprávněný zájem“. Pokud svoje právo na nesouhlas uplatníte, zastavíme zpracování vašich dat, ledaže bychom mohli – podle zákonných předpisů – dokázat nutné ochranné důvody pro další zpracování, které vaše práva převyšují.
Pro uplatnění Vašeho práva na nesouhlas se prosím obraťte na kontakt uvedený pod číslem 1.

Nesouhlas s použitím cookies: Kromě toho můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas s používáním cookies. Podrobnosti k tomuto jsou k dispozici v upozorněních ke cookies pod číslem 5.

Odvolání souhlasu: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich dat, můžete jej kdykoli s účinností do budoucnosti opět odvolat. Zákonnost zpracování vašich dat až do odvolání zůstane nedotčena.

Právo na stížnost u dozorčího úřadu: Kromě toho můžete podat stížnost k příslušnému dozorčímu úřadu, pokud se domníváte, že je při zpracování vašich dat porušován zákon. Můžete se také obrátit na úřad pro ochranu dat, který má na starost Vaše bydliště nebo Vaši zemi, popř. se můžete obrátit také na úřad pro ochranu dat, který má na starost nás.

Kontakt na nás: Dále nás v případě otázek týkajících se zpracování osobních údajů, vašich práv jakožto dotčených osob a případně uděleného souhlasu můžete kdykoli kontaktovat. Pro uplatnění všech vašich výše zmíněných práv se prosím obraťte na datenschutz@daad.de nebo na výše – pod číslem 1 – zmíněnou adresu. Zajistěte prosím, aby byla možná jednoznačná identifikace Vaší osoby.

10. Pověřenec pro ochranu dat

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu dat:
Dr. Gregor Scheja
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenauerallee 136
53113 Bonn
Telefon: +49 228 227226-0
Fax: +49 228 227226-26
www.scheja-partner.de 

Kontakt prostřednictvím https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

 11. Stav

Platí nejaktuálnější verze tohoto prohlášení o ochraně dat ze dne 25.05.2018.

Inzeráty německých vysokých škol

B.Sc. in Computer Science: Start studying in English language, switch ...

You are interested in new technologies, enjoy solving problems and working in interdisciplinary teams? If you also have basic German language skills, our Bachelor in Computer Science is the right choi...

Více

TU Berlin’s new podcast: Should I stay or should I go?

In the podcast “Should I stay or should I go?”, three alums of TU Berlin speak about their reasons for staying in Germany or returning home after graduation.

Více

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Více

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Více

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Více

21 International Master & PhD Programs

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau Application Deadline: Apr 30 & Oct 31

Více

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Více

Start your career in Financial Management at Coburg University!

Are you looking for a new challenge?

Více

The Esslingen MBA: Your Key to Success

Join our international master’s programmes for STEM graduates. Hands-on learning, innovative case studies and company visits make our programmes competitive and career-building.

Více

Apply now for the Master’s program in European and International Law a...

Excellence in European and International Law. Students from more than 30 nations. Internationally renowned lecturers. Meet the world at the Europa-Institut! Apply now!

Více

International Study Programmes at Fulda University of Applied Sciences

Study international Bachelor’s or Master’s programmes in Engineering, Business, Nutrition, Health or Humanities with a focus on practice-oriented learning.

Více

„Energy and digital transformation, health, artificial intelligence – ...

Do you want to study in German? Are you looking for a preparatory programme? Are incredible living conditions, an excellent staff-student ratio, and an international campus important to you? WELCOME ...

Více

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Více

Apply now for the Master’s program in European and International Law a...

Excellence in European and International Law. Students from more than 30 nations. Internationally renowned lecturers. Meet the world at the Europa-Institut! Apply now!

Více

Discover the top-ranked International Graduate Programs at Technische ...

19 International Master & PhD Programs at Technische Universität Kaiserslautern Application Deadline: Apr 30 & Oct 31 More information: www.uni-kl.de/en/international

Více

„Advanced Quantum Physics“ International Master’s program at TUK – TU ...

Discover modern science on atomic & sub-atomic scales at one of the leading German research departments and learn from award-winning teachers.

Více

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Více

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Více

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Více

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Study management in English. Improve your leadership skills. Gain digital know-how. Become part of an international student body. Benefit from many corporate activities, valuable career consultation a...

Více
1/20

Kontakt

 • DAAD Information Point Praha

  c/o Goethe-Institut Masarykovo nábř. 32 110 00 Praha 1 Telefon: +420/224 931 182 / +420/702 142 340
  E-mail: info@daad.cz