Doktorát a výzkum v Německu

Forscherin arbeitet mit Schutzbrille im Labor.
© DAAD/Volker Lannert

Německo nabízí zahraničním doktorandům a vědcům vynikající možnosti k bádání. Univerzity a vysoké školy, státní i soukromá mimouniverzitní výzkumná pracoviště či velké organizace podporující výzkum jako např. Deutsche Forschungsgemeinschaft (Německá výzkumná společnost – DFG) a Deutscher Akademischer Austauschdienst (Německá akademická výměnná služba – DAAD) pomáhají vědcům prostřednictvím nabídky pracovních míst nebo stipendií.  Také různá odvětví průmyslu náročného na výzkum a středně velké podniky nabízejí zahraničním vědeckým pracovníkům zajímavé možnosti rozvoje. Mnoho podniků spolupracuje v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje úzce s univerzitami a výzkumnými pracovišti.

Informace pro doktorandy

Zde najdete informace o individuálních a strukturovaných doktorandských programech, možnostech finanční podpory, přehled nejdůležitějších předpokladů a praktické tipy, jak se připravit na pobyt v Německu.

Více na research-in-germany.org (v němčině a v angličtině)

Informace pro postdoktorandy

Německo nabízí postdoktorandům mnoho různých možností výzkumu i podpory: na vysokých školách, mimouniverzitních výzkumných pracovištích či v průmyslu.

Více na research-in-germany.org (v němčině a v angličtině)

Informace pro vědce

Zahraniční vědci najdou v Německu výborné pracovní podmínky ve vědě, výuce i výzkumu. Zde naleznete informace o vašich kariérních možnostech a možnostech výzkumu.

Více na research-in-germany.org (v němčině a v angličtině)

Výzkumná pracoviště

Německo má mnoho pracovišť zabývajících se výzkumem: univerzity, vysoké školy odborné, mimouniverzitní pracoviště, podniky a instituty působící na úrovni celostátní nebo na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Celkem existuje okolo 800 výzkumných pracovišť financovaných z veřejných zdrojů a dále různá výzkumná a vývojová centra, která jsou provozována průmyslovými koncerny.

Více na research-in-germany.org (v němčině a v angličtině)

Podpora výzkumu

Výzkum je v Německu podporován státem, různými organizacemi, mezi nimi mnoha velkými mimouniverzitními výzkumnými pracovišti, i průmyslem. Existuje množství programů na podporu zahraničních doktorandů a vědců.

Více na research-in-germany.org (v němčině a v angličtině)

Inzeráty německých vysokých škol

The Esslingen MBA: Your Key to Success

Join our international master’s programmes for STEM graduates. Hands-on learning, innovative case studies and company visits make our programmes competitive and career-building.

Více

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Více

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Více

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Více

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Více

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Více
1/6

Kontakt

  • DAAD Information Point Praha

    c/o Goethe-Institut Masarykovo nábř. 32 110 00 Praha 1 Telefon: +420/224 931 182 / +420/702 142 340
    E-mail: info@daad.cz