Forscherin arbeitet mit Schutzbrille im Labor.

Německo nabízí zahraničním doktorandům a vědcům vynikající možnosti k bádání. Univerzity a vysoké školy, státní i soukromá mimouniverzitní výzkumná pracoviště či velké organizace podporující výzkum jako např. Deutsche Forschungsgemeinschaft (Německá výzkumná společnost – DFG) a Deutscher Akademischer Austauschdienst (Německá akademická výměnná služba – DAAD) pomáhají vědcům prostřednictvím nabídky pracovních míst nebo stipendií.  Také různá odvětví průmyslu náročného na výzkum a středně velké podniky nabízejí zahraničním vědeckým pracovníkům zajímavé možnosti rozvoje. Mnoho podniků spolupracuje v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje úzce s univerzitami a výzkumnými pracovišti.