DAAD vysílá do celého světa lektory, kteří působí na tamních univerzitách. Většina z nich vyučuje němčinu na filozofických a pedagogických fakultách, existují však i odborní lektoři a docenti DAAD vyučující např. právo, odbornou ekonomickou němčinu nebo historii. Na některých univerzitách mají lektoři i svého jazykového asistenta. Nedílnou součástí práce lektorů je informovat ve svých regionech o možnostech studia a výzkumu v Německu a o stipendiích DAAD. Lektoři DAAD vám také mohou vystavit potvrzení o znalosti němčiny pro potřeby žádosti o stipendium DAAD (výjimku tvoří stipendijní program umožňující účast na letním kurzu).

Legende
 • Brno Brno

Prosím vyberte písmeno

 • Brno

  • Johannes Benjamin Köck, B.A., M.A.

   Masarykova univerzita v Brně
   Filozofická fakulta
   Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
   Arna Nováka 1
   CZ-602 00 Brno
   E-mail: koeck@mail.muni.cz

 • České Budějovice

  • Priv.-Doz. Dr. Martin Maurach

   Jihočeská univerzita České Budějovice
   Filozofická fakulta
   Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky
   Branišovská 31a
   CZ-370 05 České Budějovice
   E-mail: mmaurach@ff.jcu.cz

 • Hradec Králové

  • Iwi Hagenau, M.A.

   Univerzita Hradec Králové
   Pedagogická fakulta
   Katedra německého jazyka a literatury
   Hradecká 1227/4
   CZ-500 11 Hradec Králové
   E-mail: iwi.hagenau@uhk.cz

 • Liberec

  • Adam Lengiewicz, M.A.

   Technická univerzita v Liberci
   Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
   Katedra německého jazyka
   Komenského 314/2
   CZ-460 05 Liberec
   E-mail: adam.lengiewicz@tul.cz

 • Olomouc

  • Jan-Peter Abraham, M.A.

   Univerzita Palackého v Olomouci
   Filozofická fakulta
   Katedra germanistiky
   Křížkovského 10
   CZ-779 00 Olomouc
   E-mail: janpeter.abraham@upol.cz

 • Ostrava

  • Julia Przybytek, M.A.

   Ostravská univerzita v Ostravě
   Filozofická fakulta
   Katedra germanistiky
   Reální 5
   CZ-701 03 Ostrava
   E-mail: julia.przybytek@osu.cz

 • Plzeň

  • Dr. phil. Bernhard Chappuzeau

   Západočeská univerzita v Plzni
   Pedagogická fakulta
   Katedra německého jazyka
   Chodské náměstí 1
   CZ-306 14 Plzeň
   E-mail: chappuze@knj.zcu.cz

 • Praha

  • Dr. Marc Weiland

   Univerzita Karlova
   Filozofická fakulta
   Ústav germánských studií
   Náměstí Jana Palacha 2
   CZ-116 38 Praha 1
   E-mail: Marc.Weiland@ff.cuni.cz

   Dr. Astrid Winter

   Univerzita Karlova
   Filozofická fakulta
   Ústav translatologie
   Hybernská 3
   CZ-110 00 Praha 1
   E-mail: Astrid.Winter@ff.cuni.cz

   Univerzita Karlova
   Právnická fakulta
   Katedra cizích jazyků
   nám. Curieových 901/7
   CZ-116 40 Praha 1
   NEOBSAZENO

    

DOCENTI DAAD v ČESKÉ REPUBLICE

Priv. Doz. PD Dr. Norman Domeier
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií
Katedra německých a rakouských studií
Pekařská 10
158 00 Praha 5 – Jinonice

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Ústav hospodářských a sociálních dějin
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
e-mail: Norman.Domeier@ff.cuni.cz