Content

O DAAD

Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.
© DAAD/Pankau

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je největší organizace na světě, která podporuje mezinárodní výměnu studentů a vědců.

Kdo jsme

DAAD vzniklo ze studentské iniciativy v roce 1925 a etablovalo se jako spolek německých vysokých škol a studentských sdružení. Dnes podporuje akademiky po celém světě a rozvíjí internacionalizaci německých vysokých škol.

Vedle toho pomáhá DAAD rozvojovým zemím při zakládání vysokých škol, podporuje němčinu a germanistiku v zahraničí a poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání, zahraniční vědecké a rozvojové politiky. Kromě toho je DAAD také Národní agenturou pro evropskou vysokoškolskou spolupráci.

DAAD ve světě

Centrála DAAD se nachází v Bonnu. Kromě toho provozuje DAAD kancelář v Berlíně, pod kterou spadá také renomovaný program pro umělce, tzv. Berliner Künstlerprogramm (BKP). Celosvětová síť zahraničních poboček, informačních center a lektorátů udržuje kontakt k partnerským zemím a poskytuje poradenství studentům, vědcům a vysokým školám v jednotlivých zemích.

Naše úkoly

Udělování stipendií

Podporou vynikajících studentů a vědců připravuje DAAD nastávající odborníky a pracovníky ve vedoucích pozicích pro zodpovědnou budoucnost. Vytváří trvalé vazby s celým světem a podporuje odborné a kulturní propojení svých stipendistů i bývalých stipendistů.

Podpora internacionalizace vysokých škol

DAAD podporuje vysoké školy v jejich internacionalizačních strategiích a spoluvytváří evropský vysokoškolský a výzkumný prostor. Mimo to se zasazuje o němčinu jakožto jazyk vědy, a o mnohojazyčnost v Evropě

Vědecká spolupráce

Díky svým pracovníkům v Německu i v zahraničí má DAAD bohaté zkušenosti se spoluprací vysokých škol a systémů vědy po celém světě. Může tak dát důležité impulsy k internacionalizaci výzkumu a vědy a být poradcem při strategických rozhodnutích.

Náš rozpočet

Der DAAD je financováno převážně z prostředků Ministerstva zahraničí SRN, Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum, Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a z prostředků Evropské unie. Dalšími finančními zdroji jsou zahraniční vlády, nadace a organizace Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.

Inzeráty německých vysokých škol

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Více

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Více

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Více

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Více
1/4

Kontakt

Screenshot mapy s označením sídla DAAD