O DAAD

Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.
© DAAD/Pankau

DAAD spojuje lidi a vědu – jak ukazuje krátký pohled do historie organizace. Sdružení DAAD bylo založeno z iniciativy jediného studenta v roce 1925 ve městě Heidelberg a dnes se řadí k nejvýznamnějším organizacím poskytujícím stipendia pro mezinárodní výměnu studentů a vědců.

Od svého založení poskytla organizace DAAD finance bezmála 2 milionům akademiků v Německu i ve světě. DAAD funguje jako spolek německých vysokých škol a studentských organizací. Nezabývá se však pouze udělováním stipendií. DAAD podporuje internacionalizaci německých vysokých škol, germanistiku a německý jazyk v zahraničí, přispívá ke zkvalitnění vysokých škol v rozvojových zemích a informuje o tématu ostatní vzdělávací instituce a příslušné politické orgány.

Rozpočet DAAD se skládá především z prostředků ministerstev Spolkové republiky Německo, zejména pak Ministerstva zahraničí, Evropské unie, jakož i z prostředků státní a soukromé sféry a vlád zahraničních států.

DAAD ve světě

Centrála organizace se nachází v Bonnu, kromě toho provozuje DAAD kancelář v Berlíně, která má na starost mimo jiné renomované stipendium „Berliner Künstlerprogramm“. Síť zahraničních poboček a informačních center (IC) ve více než 60 zemích udržuje kontakt s nejdůležitějšími partnery na všech kontinentech a poskytuje poradenství přímo v těchto zemích.

Stipendia pro ty nejlepší

DAAD si uvědomuje své dosavadní úspěchy, které pramení z podpory vynikajících studentů a vědců, a chce i nadále připravovat budoucí odborné a vedoucí pracovníky na zodpovědné jednání a udržovat kontakty s celým světem. Cílem DAAD je ještě intenzivněji podporovat odborné a kulturní vztahy stipendistů a alumni.

Podpora internacionalizace

DAAD utváří své programy tak, aby je vysoké školy mohly využívat k realizaci své internacionalizace. Německo patří k zemím s největší studentskou mobilitou a do roku 2020 očekává nejméně 350 000 zahraničních studentů. Jejich studijní úspěchy by měly dosáhnout stejné úrovně jako úspěchy domácích studentů. Do konce desetiletí by měla polovina německých absolventů vysokých škol mít za sebou také zkušenost se studiem v zahraničí. DAAD podporuje němčinu jakožto jazyk vědy a zasazuje se o znalost cizích jazyků. Podílí se na vytváření evropského vysokoškolského a výzkumného prostoru.

Vědění pro vědeckou spolupráci

Základem činnosti DAAD jsou obsáhlé a rozmanité znalosti o strukturách vysokoškolské spolupráce a systému vědy po celém světě. DAAD se v tomto ohledu může opřít o profesionální zkušenost svých pracovníků a celosvětové sítě zahraničních poboček a informačních center a lektorátů. Tyto znalosti se nepřetržitě aktualizují a jsou k dispozici pro strategická rozhodnutí. Na základě těchto znalostí může DAAD ještě více posilovat své postavení iniciátora internacionalizace vědy.

Inzeráty německých vysokých škol

The Esslingen MBA: Your Key to Success

Join our international master’s programmes for STEM graduates. Hands-on learning, innovative case studies and company visits make our programmes competitive and career-building.

Více

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Více

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Více

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Více

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Více

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Více
1/6

Kontakt

  • DAAD Information Point Praha

    c/o Goethe-Institut Masarykovo nábř. 32 110 00 Praha 1 Telefon: +420/224 931 182 / +420/702 142 340
    E-mail: info@daad.cz