Lektoři DAAD v České republice

 

Johannes Benjamin Köck, B.A., M.A.
Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
Arna Nováka 1  
CZ-602 00 Brno
E-mail: koeck@mail.muni.cz

 


Jan Václav König, M.A.
Jihočeská univerzita České Budějovice
Filozofická fakulta
Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky
Branišovská 31a
CZ-370 05 České Budějovice
E-mail: jkonig@ff.jcu.cz

Web: http://www.ff.jcu.cz/stipendia-daad

 


Adam Lengiewicz, M.A.
Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra německého jazyka
Komenského 314/2
CZ-460 05 Liberec 
E-mail: adam.lengiewicz@tul.cz

 


Jonas Peter Podlecki, M.A.
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Katedra germanistiky
Krížkovského 10
CZ-771 80 Olomouc
E-mail: jonaspeter.podlecki@upol.cz

 


Priv.-Doz. Dr. Martin Maurach
Slezská univerzita Opava
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Ústav cizích jazyků - Oddělení germanistiky
Masarykova 37
CZ-746 01 Opava
E-mail: martin.maurach@fpf.slu.cz

 


Kai Witzlack-Makarevich, M.A.
Ostravská univerzita v Ostravě
Filozofická fakulta
Katedra germanistiky
Reální 3
CZ-701 03 Ostrava
E-mail: kai.makarevich@osu.cz

 


Dr. phil. Bernhard Chappuzeau
Západočeská univerzita v Plzni
Pedagogická fakulta
Katedra německého jazyka
Chodské náměstí 1
CZ-306 14 Plzeň
E-mail: chappuze@knj.zcu.cz

 


Dr. Thomas Schneider
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Ústav germánských studií
Náměstí Jana Palacha 2
CZ-116 38 Praha 1
E-mail: schneider.cz@email.de

 


Dr. Christof Heinz
IC-Lektorat
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Ústav translatologie
Hybernská 3
CZ-110 00 Praha 1
E-mail: heinz@daad.cz

 


Dr. iur. Martin Paus, M.A.
Fachlektorat für deutsches und europäisches Recht
Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Katedra jazyků
Náměstí Curieových 7
CZ 116 40 Praha 1 
E-mail: pausm@prf.cuni.cz

 


Lektorát DAAD na UHK v Hradci Králové

jazyková asistentka

Ronja Steup

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Katedra německého jazyka a literatury

Hradecká 1227

500 03 Hradec Králové

E-mail: ronja.steup@uhk.cz