Content

Stipendia

Internationale Studierende sehen sich gemeinsam Lernmaterialien an.
© iStockphoto

Zajímáte se o studijní pobyty v Německu a hledáte vhodné financování? Zde najdete přehlednou nabídku stipendií DAAD určených pro uchazeče z České republiky.

OBECNÉ POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI O STIPENDIUM DAAD

Kompletní nabídku INDIVIDUÁLNÍCH stipendií pro Českou republiku na území Německa najdete na zde.

Kompletní nabídku programů PROJEKTOVÉ SPOLUPRÁCE najdete zde.

Při přípravě žádosti postupujte podle pokynů uvedených v PODMÍNKÁCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ V DATABÁZI zde.
Další doporučení k přípravě žádosti najdete na těchto stránkách a na podstránce FAQ

Místo odevzdání elektronické žádosti u všech stipendií: portál DAAD

Jsou-li požadovány doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů z České republiky, musí tito pedagogové mít alespoň titul Ph.D. či CSc.

Odborné komisi budou předkládány pouze úplné přihlášky splňující veškerá formální kritéria.

DOKLAD O ZNALOSTI NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA

Pokud uchazeč nemá žádný mezinárodně uznávaný jazykový certifikát, který je potřeba přiložit k žádosti (jedná se např. o Goethe-certifikáty, TestDaF, DSD II nebo DSH v případě němčiny, IELTS, TOEFL apod. v případě angličtiny), může využít možnosti složit test onSET-Deutsch nebo onSET-English. Tento doklad je pro potřeby žádosti o stipendium DAAD dostačující. Více informací o tomto rozřazovacím testu a také ukázkový test najdete na www.onset.de.

Test onSET je možné složit u lektorů DAAD. Termíny testu se vypisují v době blížících se uzávěrek (v září, říjnu, listopadu a v dubnu). Pro uchazeče o stipendia DAAD je tento test ZDARMA.

Doklad o znalosti němčiny lze odevzdat např. následující certifikáty:
onSET-Deutsch TestDaF, Goethe-Zertifikate, ÖSD-Zertifikate, DSH, DSD II, telc Deutsch apod.

Jako doklad o znalosti angličtiny lze odevzdat např. následující certifikáty:
onSET-English, TOEFL, IELTS, apod.

STIEPNDIA PRO JEDNOTLIVCE

STIPENDIA PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ:

Stipendia umožňující účast na letním kurzu jsou určena studentům vysokých škol od 2. ročníku bakalářského studia výš, kteří se chtějí zdokonalit v němčině nebo absolvovast odborný kurz, jehož vyučovacím jazykem je němčina. Kurzy probíhají v letních měsících (červen-září). Žádost se podává k 1. prosinci každého kalendářního roku.Více informací k tomuto druhu stipendia a k podmínkám výběrového řízení najdete zde.

Tento druh stipendia podporuje absolventy bakalářských studijních oborů z ČR v jejich záměru absolvovat ucelené navazující magisterské studium v Německu nebo vyjet do Německa v rámci magisterského studia v České republice. Stipendium se vztahuje i na studijní programy vyučované v angličtině. Délka stipendijního pobytu je 10-24 měsíců a přihlášky lze podávat každý rok k 15. listopadu. Výběrové řízení je dvoukolové. Po prvním kole (posouzení odevzdaných žádostí) jsou úspěšní žadatelé pozváni k osobnímu pohovoru (leden-únor). Čerpat stipendium je pak v případě úspěchu možné od dalšího akademického roku. Více informací k podmínkám žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

Tento druh stipendia podporuje absolventy bakalářského studia v oboru architektura v jejich záměru absolvovat ucelené navazující magisterské studium v Německu nebo vyjet na jeden rok do Německa v rámci magisterského studia architektury v České republice. Stipendium se vztahuje i na studijní programy vyučované v angličtině. Délka stipendijního pobytu je 10-24 měsíců a přihlášky lze podávat každý rok ke konci září. Čerpat stipendium je pak možné od začátku následujícího akademického roku (= žádost v září 2023 – v případě úspěchu čerpání stipendia od října 2024). Více informací k podmínkám žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

Tento druh stipendia podporuje absolventy bakalářského studia v oboru hudba v jejich záměru absolvovat ucelené navazující magisterské studium v Německu nebo vyjet na jeden rok do Německa v rámci magisterského studia hudby v České republice. Stipendium se vztahuje i na studijní programy vyučované v angličtině. Délka stipendijního pobytu je 10-24 měsíců a přihlášky lze podávat každý rok ke konci září. Čerpat stipendium je pak možné od začátku následujícího akademického roku (= žádost v září 2023 – v případě úspěchu čerpání stipendia od října 2024). Více informací k podmínkám žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

Tento druh stipendia podporuje absolventy bakalářského studia v oboru scénické umění v jejich záměru absolvovat ucelené navazující magisterské studium v Německu nebo vyjet na jeden rok do Německa v rámci magisterského studia v oboru scénické umění v České republice. Stipendium se vztahuje i na studijní programy vyučované v angličtině. Délka stipendijního pobytu je 10-24 měsíců a přihlášky lze podávat každý rok začátkem listopadu. Čerpat stipendium je pak možné od začátku následujícího akademického roku (= žádost v listopadu 2023 – v případě úspěchu čerpání stipendia od října 2024). Více informací k podmínkám žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

Tento druh stipendia podporuje absolventy bakalářského studia v oborech výtvarné umění, dsign, film a vizuální komunikace v jejich záměru absolvovat ucelené navazující magisterské studium v Německu nebo vyjet na jeden rok do Německa v rámci magisterského studia některého z těchto oborů v České republice. Stipendium se vztahuje i na studijní programy vyučované v angličtině. Délka stipendijního pobytu je 10-24 měsíců a přihlášky lze podávat každý rok koncem listopadu. Čerpat stipendium je pak možné od začátku následujícího akademického roku (= žádost v listopadu 2023 – v případě úspěchu čerpání stipendia od října 2024). Více informací k podmínkám žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

Informace o tomto stipendijním programu jsou k dispozici jen v angličtině – více hledejte zde.

Stipendia se vztahují na studium magisterského programu v Německu v oblasti umělé inteligence. Zájemci se ucházejí přímo u konkrétní školy Zuse. Více informaci k podmínkám podání žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

STIPENDIA PRO DOKTORANDY A POSTDOKTORANDY:

Stipendium je určeno k realizaci výzkumného záměru  po magisterském studiu, v rámci doktorského studia nebo jako postdoc. Pobyt lze realizovat na univerzitě nebo v některém výzkumném ústavu v Německu. Délka stipendia je 1-6 měsíců. Žádosti lze podávat 2x ročně – vždy na jaře a na podzim.
Více informaci k podmínkám podání žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

Stipendium je určeno k realizaci výzkumného záměru v rámci doktorského studia v délce až jednoho akademického roku. Pobyt lze realizovat na univerzitě nebo v některém výzkumném ústavu v Německu. Délka stipendia je 7-12 měsíců. Žádosti lze podávat 1x ročně – vždy v polovině listopadu. Čerpání stipendia je v případě úspěchu možné od dalšího akademického roku. Více informaci k podmínkám podání žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

Stipendium umožňuje absolvovat pobyt na německé univerzitě v rámci programu Cotutelle nebo v rámci doktorátu s dvojím vedením. Délka stipendia je až 2 roky. Žádosti lze podávat 1x ročně – vždy v polovině listopadu. Čerpání stipendia je v případě úspěchu možné od dalšího akademického roku. Více informaci k podmínkám podání žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

Cílem tohoto stipendijního programu je zvýšit počet zahraničních studentů ve strukturovaných doktorských programech na německých univerzitách. Více informací najdete zde

Informace o tomto stipendijním programu jsou k dispozici jen v angličtině – více hledejte zde.

Stipendia se vztahují na studium doktorského programu v Německu v oblasti umělé inteligence. Zájemci se ucházejí přímo u konkrétní školy Zuse. Více zde.

STIPENDIA PRO POSTDOKTORANDY A VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE:

Informace o tomto stipendijním programu jsou k dispozici jen v angličtině – více hledejte zde.

Program je určen VŠ-učitelům a vědcům k realizaci výzkumného záměru v Německu v délce od jednoho do tří měsíců. Pobyt lze absolvovat na univerzitě nebo ve výzkumném ústavu v Německu. Žádosti lze podávat 2x ročně – vždy na jaře a na podzim. Jednou z podmínek je zvací dopis od německého kolegy. Více informaci k podmínkám podání žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

Program je určen k realizaci výzkumného záměru za účelem prohloubení kontaktů mezi českými a německými vědci. Délka podpory je 1 až 3 měsíce. Aby mohlo být stipendium českému vědci uděleno, musí být žádost úspěšná i na německé straně. Žádosti lze podávat 2x ročně – vždy na jaře a na podzim. Více informaci k podmínkám podání žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

Program je určen českým VŠ-učitelům a  k realizaci pracovního záměru v některé německé univerzitě v délce jednoho až tří měsíců. Žádosti lze podávat 2x ročně – vždy na jaře a na podzim. Jednou z podmínek je zvací dopis od německého kolegy. Více informaci k podmínkám podání žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

STIPENDIA PRO BÝVALÉ STIPENDISTY:

Program je určen stipendistům, kteří v minulosti absolvovali stipendijní pobyt DAAD v Německu v délce více než 6 měsíců. Nové pozvání může trvat 1 až 3 měsíce. Žádosti lze podávat 2x ročně – vždy na jaře a na podzim. Více informaci k podmínkám podání žádosti a text výběrového řízení najdete zde.

STIPENDIA PRO STUDENTY, DOKTORANDY A VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE Z UKRAJINY

DAAD vypisuje stipendijní program do Německa pro studenty magisterské úrovně, doktorandy a vysokoškolské učitele z Ukrajiny. O stipendium mohou žádat držitelé všech akademických stupňů počínaje magisterskými studenty až po profesory bez ohledu na to, v jaké zemi se uchazeč právě nachází.

Více informací k podmínkám výběrového řízení najdete ZDE.

STIPENDIA PRO SKUPINY

Tento program je určen k financování cest skupin zahraničních studentů do Německa. Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je návštěva min. 2 německých vysokých škol. Více zde

Cílem programu je podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z České republiky a Německa. V centru zájmu přitom stojí kooperace mladých doktorandů a postdoktorandů. Program je určen uchazečům ze všech vědních oborů. Více najdete zde

Inzeráty německých vysokých škol

Elevate your career with us!

Let your career take off! Be part of an emerging university with a cutting-edge Master’s degree in Artificial Intelligence and Robotics (M.Sc.)!

Více

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Více

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Více

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Více

Find Your Bachelor’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Více

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Více
1/6

Kontakt

Screenshot mapy s označením sídla DAAD