Internationale Studierende sehen sich gemeinsam Lernmaterialien an.

Zajímáte se o studijní pobyty v Německu a hledáte vhodné financování? Zde najdete přehlednou nabídku stipendií DAAD určených pro uchazeče z České republiky.

Obecné pokyny k podání žádosti o stipendium

OBECNÉ POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI O STIPENDIUM DAAD

Kompletní nabídku INDIVIDUÁLNÍCH stipendií pro Českou republiku na území Německa najdete na zde.

Kompletní nabídku programů PROJEKTOVÉ SPOLUPRÁCE najdete zde.

Při přípravě žádosti postupujte podle pokynů uvedených v PODMÍNKÁCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ V DATABÁZI zde.
Další doporučení k přípravě žádosti najdete na těchto stránkách a na podstránce FAQ

Místo odevzdání elektronické žádosti u všech stipendií: portál DAAD

Jsou-li požadovány doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů z České republiky, musí tito pedagogové mít alespoň titul Ph.D. či CSc.

Odborné komisi budou předkládány pouze úplné přihlášky splňující veškerá formální kritéria.

DOKLAD O ZNALOSTI NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA

Pokud uchazeč nemá žádný mezinárodně uznávaný jazykový certifikát, který je potřeba přiložit k žádosti (jedná se např. o Goethe-certifikáty, TestDaF, DSD II nebo DSH v případě němčiny, IELTS, TOEFL apod. v případě angličtiny), může využít možnosti složit test onSET-Deutsch nebo onSET-English. Tento doklad je pro potřeby žádosti o stipendium DAAD dostačující. Více informací o tomto rozřazovacím testu a také ukázkový test najdete na www.onset.de.

Test onSET je možné složit u lektorů DAAD. Termíny testu se vypisují v době blížících se uzávěrek (v září, říjnu, listopadu a v dubnu). Pro uchazeče o stipendia DAAD je tento test ZDARMA.

Jazykové doklady pro účely žádosti o stipendium

Jako doklad o znalosti němčiny lze odevzdat např. následující certifikáty:
TestDaF, Goethe-Zertifikate, ÖSD-Zertifikate, DSH, DSD II, onSET-Deutsch, telc Deutsch apod.

Jako doklad o znalosti angličtiny lze odevzdat např. následující certifikáty:
TOEFL, IELTS, onSET-English apod.

STIEPNDIA PRO JEDNOTLIVCE

STIPENDIA PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ:

Stipendia umožňující účast na letním kurzu

Stipendia umožňující účast na letním kurzu jsou určena studentům vysokých škol od 2. ročníku bakalářského studia výš, kteří se chtějí zdokonalit v němčině. Kurzy probíhají v letních měsících a jsou buď čistě jazykové nebo odborně zaměřené.
V TUTO CHVÍLI NENÍ ZNÁM DALŠÍ TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK.

Studijní stipendia - magisterské studium pro všechny vědní obory

Tento druh stipendia podporuje absolventy bakalářských studijních oborů z ČR v jejich záměru absolvovat navazující magisterské studium v Německu. Stipendium se vztahuje i na studijní programy vyučované v angličtině. Více zde

Studijní stipendia pro ARCHITEKTY

Stipendium je určeno k absolvování navazujícího magisterského studia v oboru architektura. Více zde

Studijní stipendia pro umělce - HUDBA

Stipendium je určeno k absolvování navazujícího magisterského studia v oboru hudba. Více zde

Studijní stipendia pro umělce - SCÉNICKÉ UMĚNÍ

Stipendium je určeno k absolvování navazujícího magisterského studia v oboru scénické umění. Více zde

Studijní stipendia pro umělce - VÝTVARNÉ UMĚNÍ, DESIGN A FILM

Stipendium je určeno k absolvování navazujícího magisterského studia v oboru scénické umění. Více zde

STIPENDIA PRO DOKTORANDY A POSTDOKTORANDY:

Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců

Stipendium je určeno k realizaci výzkumného záměru v rámci doktorského studia nebo jako postdoc.
V TUTO CHVÍLI NENÍ ZNÁM DALŠÍ TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK.

Výzkumná stipendia pro doktorandy v délce 7-12 měsíců

Stipendium je určeno k realizaci výzkumného záměru v rámci doktorského studia v délce až jednoho akademického roku. Více zde

Výzkumná stipendia pro doktorandy v rámci COTUTELLE/ v rámci DOKTORÁTU S DVOJÍM VEDENÍM

Stipendium umožňuje absolvovat pobyt v délce až 2 let na německé univerzitě nebo ve výzkumném ústavu v rámci doktorátu. Více zde

STIPENDIA PRO POSTDOKTORANDY A VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE:

Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce

Program je určen VŠ-učitelům a vědcům k realizaci výzkumného záměru v Německu v délce až tří měsíců.
V TUTO CHVÍLI NENÍ ZNÁM DALŠÍ TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK.

Bilaterální výměna vědců

Program je určen k realizaci výzkumného záměru za účelem prohloubení kontaktů mezi českými a německými vědci. Více zde

Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele v oblasti umění a architektura

Program je určen českým VŠ-učitelům a  k realizaci pracovního záměru v některé německé instituci v délce až tří měsíců.
V TUTO CHVÍLI NENÍ ZNÁM DALŠÍ TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK.

STIPENDIA PRO BÝVALÉ STIPENDISTY:

Nová pozvání pro bývalé stipendisty

Program je určen stipendistům, kteří v minulosti absolvovali stipendijní pobyt DAAD v Německu v délce více než 6 měsíců. Nové pozvání může trvat 1 až 3 měsíce.
V TUTO CHVÍLI NENÍ ZNÁM DALŠÍ TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK.

STIPENDIA PRO SKUPINY

Studijní cesty po Německu pro skupiny zahraničních studentů

Tento program je určen k financování cest skupin zahraničních studentů do Německa. Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je návštěva min. 2 německých vysokých škol. Více zde

Program podpory společných projektů (PPP)

Cílem programu je podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z České republiky a Německa. V centru zájmu přitom stojí kooperace mladých doktorandů a postdoktorandů. Program je určen uchazečům ze všech vědních oborů. Více najdete zde