Content

Rozvoj Cotutelle na UK

© UK

V pátek 8. prosince 2023 uspořádal Rektorát Univerzity Karlovy informační akci pro zástupce svých fakult na téma “Rozvoj Cotutelle na UK”. Akce se uskutečnila ve Vlasteneckém sále na půdě UK. Pozváni byli zajímaví hosté, nechyběly ani zástupkyně DAAD IP Praha s příspěvkem ke stipendijním programům DAAD v rámci Cotutelle!

Rozvoj Cotutelle na UK

od 8 prosince, 2023, 1:00 PM do 5:00 PM

Vlastenecký sál, Rektorát UK, Ovocný trh 3/5, Praha 1

Pořadatel: Rektorát Univerzity Karlovy

Konference měla za cíl představit program Cotutelle zástupcům jednotlivých fakult Univerzity Karlovy. Na řadu nepřišla jen teorie – součástí programu byla i ukázka dobré praxe programu Cotutelle mezi UK Praha a TU Dresden. Úspěšnou spolupráci představila Dr. Helena Reichlová.

Později byl na programu i krátký příspěvek Mgr. Barbory Boušové a Lenky Drugové o stipendiích DAAD a možnosti podpory právě při studiu programu Cotutelle. Na konci akce dostali hosté možnost klást přednášejícím k tématu obecnější i specifičtější otázky.

Konference jistě dostála svým cílům a a byla přínosem pro všechny zúčastněné.

Za skvělou organizaci a za možnost představit nabídky DAAD děkujeme Rektorátu UK.

Inzeráty německých vysokých škol

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Více

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Více

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Více

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Více
1/4

Kontakt

Screenshot mapy s označením sídla DAAD