logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Informace o stipendijních programech DAAD pro Českou republiku

 

Zde si můžete stáhnout aktuální leták o stipendijních programech DAAD pro Českou republiku

 

 


 

Termín a místo odevzdání přihlášky

 

UZÁVĚRKY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STIPENDIA DAAD PRO JEDNOTLIVCE NA PODZIM 2015 JSOU:

 

31. října 2015 pro program Studujní stipendia pro umělce a architekty

 

15. listopadu 2015 pro programy: Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů, Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce, Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce, Nová pozvání pro bývalé stipendisty a Stipendia pro umělce a architekty - pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele 

 

1. prosince 2015 pro program Stipendia umožňující účast na letním kurzu
 


PŘIHLÁŠKU JE TŘEBA:


1)  ODEVZDAT ELEKTRONICKY DO PORTÁLU DAAD - K portálu DAAD se uchazeči dostanou přes databázi stipendií na adreswww.funding-guide.de poté, co si vyberou vhodný stipendijní program. Přístup k portálu je pod zelenou záložkou 'Bewerbung einreichen/Submitting an application' vprovo nahoře.

 

2a) DORUČIT OSOBNĚ ČI POŠTOU NA ADRESU Akademické informační agentury - platí pro uchazeče z veřejných VŠ a pro všechna stipendia DAAD s výjimkou Studijních stipendií pro umělce a architekty. Počet exemplářů, které je třeba doručit v tištěné podobě, je vždy uveden v podmínkách výběrového řízení. 

 

2b) DORUČIT OSOBNĚ ČI POŠTOU NA ADRESU IC DAAD Praha - platí pro uchazeče ze soukromých VŠ a pro všechna stipendia DAAD s výjimkou Studijních stipendií pro umělce a architekty. Počet exemplářů, které je třeba doručit v tištěné podobě, je vždy uveden v podmínkách výběrového řízení. 

 

2c) DORUČIT POŠTOU NA ADRESU referátu ST21 v centrále DAAD v Bonnu - platí pro VŠECHNY uchazeče o program DAAD Studijní stipendia pro umělce a architekty. Počet exemplářů, které je třeba doručit v tištěné podobě, je vždy uveden v podmínkách výběrového řízení. 

 

!!! ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM V DATABÁZI www.funding-guide.de.

V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ SE INFORMUJTE U PRACOVNÍKŮ IC DAAD PRAHA.

 

!!! POZOR - Uchazeče o stipendia DAAD ze soukromých vysokých škol prosíme, aby tištěné podklady k žádosti neodevzdávali AIA DZS, ale přímo v IC DAAD Praha (lze doručit poštou nebo přinést osobně).

 

Kontakt na místo odevzdání tištěné verze žádostí (vyjma uchazečů ze soukromých škol a uchazečů o Studijní stipendia pro umělce a architekty):

Dům zahraniční spolupráce
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba:

paní Karla Benešová

Tel.: 221 850 504
E-mail: aia@dzs.cz

web: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

!!! PRO VŠECHNY ŽÁDOSTI O STIPENDIA DAAD, KTERÉ SE ODEVZDÁVAJÍ V AIA DZS platí povinnost zaregistrovat se pomocí formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia u Akademické informační agentury  - viz http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/Výše zmíněný formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte v JEDNOM VYHOTOVENÍ k podkladům, které odevzdáte v papírové podobě Akademické informační agentuře. 

 

Důležité pokyny k žádosti o stipendium

Při přípravě žádosti postupujte podle pokynů uvedených V PODMÍNKÁCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH STIPENDIJÍCH PROGRAMŮ V DATABÁZI www.funding-guide.de. Další doporučení k přípravě žádosti najdete na těchto stránkách.

Jako doklad znalostí NĚMČINY může uchazeč o stipendium předložit test onDaF

Jako doklad znalostí ANGLIČTINY může uchazeč o stipendium předložit test onSET

Testy onDaF a onSET je možné složit u lektorů DAAD. Absolvování testu je pro uchazeče o stipendium DAAD bezplatné. Podobný test si mohou uchazeči předem vyzkoušet na internetových stránkách www.deutsch-als-fremdsprache.de (vlevo v nabídce: 'Deutschtest') a na www.ondaf.de (Beispieltest - test nanečisto z NJ i AJ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

onDaF a onSET - PRAHA

Testy onDaF (rozřazovací test z němčiny) a onSET (rozřazovací test z angličtiny) v Praze lze každoročně absolvovat v několika termínech v měsíci listopadu. Uchazeče o stipendia DAAD, kteří musí jazykový test v Praze z důvodu dřívější uzávěrky absolvovat již v říjnu, prosíme, aby se telefonicky či e-mailem domluvili s pracovníky IC DAAD Praha.

Prosíme uchazeče o stipendia DAAD, aby vyčkali zveřejnění konkrétních termínů pro Prahu na webu českého zastoupení DAAD a teprve poté se ozývali s e-mailovou žádostí o přidělení kódu TAN.

 

Termíny testů onDaF a onSET v Praze v podzimním období 2015 najdete v přehledné tabulce ZDE

 

E-mailovou žádost o TAN pro Prahu zasílejte pouze JEDNOU - vyčkejte prosím na odpověď.

 

POZOR - adresa ondaf.praha@daad.cz je určena pouze pro přidělování číselného kódu TAN. Jakékoli další dotazy týkající se stipendií DAAD prosím směřujte na info@daad.cz.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

 

Instrukce pro registraci k testu onDaF (platí i pro onSET) v Praze ke stažení zde

MÍSTO KONÁNÍ testů onDaF a onSET pro všechny pražské termíny: počítačová učebna Deutsche Schule Prag, Schwarzenberská 1/700, Praha 5 - Jinonice - plánek zde

 


onDaF BRNO - podzim 2015

AKTUÁLNÍ TERMÍNY TESTU onDaF V BRNĚ NAJDETE ZDEUchazeči o stipendium musí dbát na úplnost a čitelnost podkladů k žádosti o stipendium. Podklady je třeba odevzdat v německém nebo anglickém jazyce. U kategorie 'Stipendia umožňující zahraničním studentům účast na letním kurzu' lze podat přihlášku pouze v německém jazyce! 

K žádostem o stipendium, které se odevzdávají v Praze, je nutno připojit vyplněný formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/) - formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte k dalším podkladům (v češtině, i v případě odevzdávání více sad stačí jedno vyhotovení).

Jsou-li požadovány doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů z České republiky, musí tito pedagogové mít alespoň titul Ph.D. či CSc.

Veškeré podklady se odevzdávají jako sada vzájemně nijak nespojených, jednostranně potištěných listů formátu DIN A4 v rychlovazači. Viz obrázky zde a zde. Žádáme uchazeče, aby jednotlivé listy žádosti již nevkládali do průhledných závěsných desek!

Odborné komisi budou předkládány pouze úplné přihlášky splňující veškerá formální kritéria.

Případné dotazy týkající se podání přihlášky Vám rádi zodpoví pracovníci Informačního centra DAAD v Praze a lektoři DAAD působící v České republice.

Další informace na internetu

Kompletní informace o jednotlivých programech v německém a anglickém  jazyce najdete v databance stipendií www.funding-guide.de.


Viz také stránky Akademické informační agentury http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ – Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv – Harmonogram uzávěrek v průběhu akademického roku – Německo DAAD.

Průběh výběrového řízení

První kolo výběru (předvýběr) probíhá v prosinci v Praze bez osobní účasti uchazečů. Předvýběr provádí smíšená česko-německá komise. O výsledcích tohoto prvního kola informuje uchazeče Akademická informační agentura (AIA) v průběhu měsíce ledna.

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole, postoupí do užšího výběru, který se koná v březnu v Bonnu, a to opět bez osobní účasti uchazečů. 

Výjimku představují Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů:
Konečný výběr proběhne v týdnu od 15.-19. února 2016 v Praze na základě osobního pohovoru s uchazeči.
 

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite