logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Informace o stipendijních programech DAAD pro Českou republiku

 

Aktuální informace a nabídku stipendií DAAD naleznete na našem webu www.daad.cz v sekci Stipendia, na webu www.daad.de a na našem Facebooku.

 

Zde najdete aktuální leták s nabídkou stipendií DAAD pro Českou republiku.Informace pro uchazeče o stipendia pro absolventy všech vědních oborů:

Výsledky výběrového řízení bohužel zatím nejsou známy. Prosíme vás proto o trpělivost. Ze zkušeností z minulých let předpokládáme, že by měly být oznámeny do konce měsíce dubna 2017. Informaci o výsledku výběrového řízení obdrží každý uchazeč z německé centrály prostřednictvím portálu DAAD. Kontrolujte prosím průběžně i spamovou složku svého e-mailu – již se v minulosti stalo, že upozornění na novou zprávu v portálu skončilo ve spamu.

 

Děkujeme za pochopení,

Vaše IC DAAD Praha
 


 

Termín a místo odevzdání přihlášky

 

UZÁVĚRKY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STIPENDIA DAAD PRO JEDNOTLIVCE NA PODZIM 2016 JSOU:

 

30. září 2016 pro program Studujní stipendia pro ARCHITEKTY

 

31. října 2016 pro program Studujní stipendia pro umělce - obory hudba, scénické umění, výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film

 

15. listopadu 2016 pro programy: Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů, Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce - stipendia v délce 1-6 měsíců, 7-10 měsíců, stipendia na celé doktorské studium, Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce, Nová pozvání pro bývalé stipendisty a Stipendia pro umělce a architekty - pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele 

 

1. prosince 2016 pro program Stipendia umožňující účast na letním kurzu

 

1. května 2017 pro programy Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce (stipendia v délce 1-6 měsíců), Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce, Nová pozvání pro bývalé stipendisty a Stipendia pro umělce a architekty - pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele 
 


PŘIHLÁŠKU JE TŘEBA:


1)  ODEVZDAT ELEKTRONICKY DO PORTÁLU DAAD - K portálu DAAD se uchazeči dostanou přes databázi stipendií na adreswww.funding-guide.de poté, co si vyberou vhodný stipendijní program. Přístup k portálu je pod zelenou záložkou 'Bewerbung einreichen/Submitting an application' vprovo nahoře.

 

2a) DORUČIT OSOBNĚ ČI POŠTOU NA ADRESU Akademické informační agentury - platí pro uchazeče z veřejných VŠ a pro všechna stipendia DAAD s výjimkou Studijních stipendií pro umělce a architekty. Počet exemplářů, které je třeba doručit v tištěné podobě, je vždy uveden v podmínkách výběrového řízení. Podatelna pro osobní doručení žádostí DZS agentury AIA by měla být otevřena 9:00-15:00. Aktuální informace naleznete na www.dzs.cz

 

2b) DORUČIT OSOBNĚ ČI POŠTOU NA ADRESU IC DAAD Praha - platí pro uchazeče ze soukromých VŠ a pro všechna stipendia DAAD s výjimkou Studijních stipendií pro umělce a architekty. Počet exemplářů, které je třeba doručit v tištěné podobě, je vždy uveden v podmínkách výběrového řízení. 

 

2c) DORUČIT POŠTOU NA ADRESU referátu ST21 v centrále DAAD v Bonnu - platí pro VŠECHNY uchazeče o program DAAD Studijní stipendia pro umělce a architekty. Počet exemplářů, které je třeba doručit v tištěné podobě, je vždy uveden v podmínkách výběrového řízení. 

 

!!! ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM V DATABÁZI www.funding-guide.de.

V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ SE INFORMUJTE U PRACOVNÍKŮ IC DAAD PRAHA.

 

!!! POZOR - Uchazeče o stipendia DAAD ze soukromých vysokých škol prosíme, aby tištěné podklady k žádosti neodevzdávali AIA DZS, ale přímo v IC DAAD Praha (lze doručit poštou nebo přinést osobně).

 

Kontakt na místo odevzdání tištěné verze žádostí (vyjma uchazečů ze soukromých škol a uchazečů o Studijní stipendia pro umělce a architekty):

Dům zahraniční spolupráce
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba:

paní Karla Benešová

Tel.: 221 850 504
E-mail: aia@dzs.cz

web: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

!!! PRO VŠECHNY ŽÁDOSTI O STIPENDIA DAAD, KTERÉ SE ODEVZDÁVAJÍ V AIA DZS, platí povinnost zaregistrovat se pomocí formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia u Akademické informační agentury  - viz http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/Výše zmíněný formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte v JEDNOM VYHOTOVENÍ k podkladům, které odevzdáte v papírové podobě Akademické informační agentuře. 

 

Důležité pokyny k žádosti o stipendium

 

Při přípravě žádosti postupujte podle pokynů uvedených V PODMÍNKÁCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH STIPENDIJÍCH PROGRAMŮ V DATABÁZI www.funding-guide.de. Další doporučení k přípravě žádosti najdete na těchto stránkách.

Jako doklad znalostí NĚMČINY může uchazeč o stipendium předložit test onSET - Deutsch

Jako doklad znalostí ANGLIČTINY může uchazeč o stipendium předložit test onSET - English

Testy onSET - Deutsch a onSET - English je možné složit u lektorů DAAD. Absolvování testu je pro uchazeče o stipendium DAAD bezplatné. Podobný test si mohou uchazeči předem vyzkoušet na internetových stránkách www.deutsch-als-fremdsprache.de (vlevo v nabídce: 'Deutschtest') a na www.onset.de (Beispieltest - test nanečisto z němčiny a angličtiny)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testy onSET-Deutsch a onSET-English v Praze v měsíci dubnu 2017

S ohledem na jarní uzávěrku přijímání žádostí o krátká výzkumná stipendia DAAD vypisujeme pro uchazeče o tato stipendia termíny testů onSET-Deutsch (němčina) a onSET-English (angličtina) v Praze.


Test v Praze lze absolvovat
 

ve čtvrtek 20.4. 2017 od 15:45 nebo od 16:35 hod. (2 termíny)

ve čtvrtek 27.4. 2017 od 15:45 nebo od 16:35 hod. (2 termíny)

 

K absolvování testu je třeba zaregistrovat se na webovém portálu www.onset.de.
 

Instrukce pro registraci k testu onSET-Deutsch a onSET-English v Praze ke stažení zde
 

K rezervaci konkrétního termínu je třeba požádat na adrese onset.praha@daad.cz o číselný kód TAN.

E-mailovou žádost o TAN pro Prahu zasílejte pouze JEDNOU - vyčkejte prosím na odpověď. Společně s kódem TAN obdržíte informaci o místě konání testů.

 

POZOR - adresa onset.praha@daad.cz je určena pouze pro přidělování číselného kódu TAN. Jakékoli další dotazy týkající se stipendií DAAD prosím směřujte na info@daad.cz.


DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

 

Instrukce pro registraci k testu onSET-Deutsch a onSET-English v Praze ke stažení zde


onSET-Deutsch a onSET-English v BRNĚ

Přihláška a bližší informace u lektora DAAD, Klaus Otto Schnelzer, email: schnelzer(@)phil.muni.cz

 Uchazeči o stipendium musí dbát na úplnost a čitelnost podkladů k žádosti o stipendium. Podklady je třeba odevzdat v německém nebo anglickém jazyce. U kategorie 'Stipendia umožňující zahraničním studentům účast na letním kurzu' lze podat přihlášku pouze v německém jazyce! 

K žádostem o stipendium, které se odevzdávají v Praze, je nutno připojit vyplněný formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/) - formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte k dalším podkladům (v češtině, i v případě odevzdávání více sad stačí jedno vyhotovení).

Jsou-li požadovány doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů z České republiky, musí tito pedagogové mít alespoň titul Ph.D. či CSc.

Veškeré podklady se odevzdávají jako sada vzájemně nijak nespojených, jednostranně potištěných listů formátu DIN A4 v rychlovazači. Viz obrázky zde a zde. Žádáme uchazeče, aby jednotlivé listy žádosti již nevkládali do průhledných závěsných desek!

Odborné komisi budou předkládány pouze úplné přihlášky splňující veškerá formální kritéria.

Případné dotazy týkající se podání přihlášky Vám rádi zodpoví pracovníci Informačního centra DAAD v Praze a lektoři DAAD působící v České republice.

Další informace na internetu

Kompletní informace o jednotlivých programech v německém a anglickém  jazyce najdete v databance stipendií www.funding-guide.de.

 

Při zpracovávání žádosti o stipendium doporučujeme čerpat z doporučení centrály DAAD - naleznete ZDE

a z odpovědí na nejčastější dotazy při přípravě žádostí o stipendia DAAD - naleznete ZDE.

Na výše uvedených odkazech naleznete v německém a anglickém jazyce podrobné informace k podmínkám podání žádostí o stipendia DAAD.


Viz také stránky Akademické informační agentury http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ – Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv – Harmonogram uzávěrek v průběhu akademického roku – Německo DAAD.

Průběh výběrového řízení

První kolo výběru (předvýběr) probíhá v Praze bez osobní účasti uchazečů. Předvýběr provádí smíšená česko-německá komise. 

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole, postoupí do užšího výběru, který se koná v březnu v Bonnu, a to opět bez osobní účasti uchazečů. 

Výjimku představují Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů:
Konečný výběr probíhá obvykle na začátku kalendářního roku v Praze (leden/únor) na základě osobního pohovoru s uchazeči.
 

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite