Alumni klub DAAD v České republice byl založen v roce 2006. Sdružuje bývalé stipendisty z České republiky, kteří v rámci své studijní nebo vědecké dráhy uskutečnili delší pobyt v Německu s finanční podporou DAAD.

Hlavní úkoly a cíle spolku jsou:

  • posilování česko-německých vztahů
  • navazování kontaktů s dalšími alumni kluby ve světě
  • podpora česko-německé výzkumné spolupráce
  • podpora vynikajících vědců a podpora navazování kontaktů mezi nimi
  • podpora německého jazyka

Alumni klub DAAD v České republice pořádá pro své členy pravidelná setkání, zejména v podobě odborných seminářů. V září 2019 proběhl víkendový seminář na téma “Výhody a nevýhody zavedení Eura v České republice”. Více o této akci se dozvíte zde.

Na podzim roku 2018 proběhlo v Praze celorepublikové setkání bývalých stipendistů DAAD z ČR, které se konalo v prostorách Karolina a Národní technické knihovny v Praze Dejvicích.

Předsednictvo klubu a kontakty:

Terezie Erhartová
místopředsedkyně klubu

Bývalá stipendistka DAAD a projektu Jugend debattiert international (JDI). Studium historie a němčiny jako cizího jazyka na univerzitách v Bielefeldu a Hamburku (2009-2013). V současné době pracuje v referátu pro bezpečnostní politiku na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Kontakt:
tereza.erhartova@daad-alumni.de

Prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
člen představenstva klubu

Studium fyziky pevných látek na  Univerzitě Karlově v Praze, bývalý stipendista DAAD a Nadace Alexandera von Humboldta (Univerzita Erlangen). Pracuje ve Fyzikálním ústavu MFF UK. Vedle své činnosti pro Alumni klub DAAD působí také jako tajemník Humboldt Klubu v České republice.

 
Kontakt:
Fyzikální ústav MFF UK
Ke Karlovu 5
121 16 Praha 2
grill@karlov.mff.cuni.cz