Content

Akademická sféra a navazování kontaktů

Studierende auf dem Gang einer Hochschule.
© DAAD/Himsel/Ausserhofer

Smlouvy o spolupráci mezi vysokými školami z Německa a vysokými školami ze zahraničí podporují akademickou výměnu studentů a profesorů, zároveň také přispívají k realizaci společných vědeckých projektů. Přesto je v současné době v oblasti navazování spolupráce na poli nejrůznějších vědeckých oblastí ještě skryt velký potenciál.

Německé univerzity: silný partner

Německo je mezi studenty jednou z nejoblíbenějších zemí na světě. Německé vysoké školy jsou uznávané především díky inovativnímu přístupu, dlouholeté tradici a podpoře mezinárodní spolupráce.

Německý vysokoškolský systém je mnohotvárný. Etablovaly se zde tři typy vysokých škol: univerzity, vysoké školy odborné orientující se na praxi a umělecké vysoké školy. Většina vysokých škol je financována z veřejných prostředků a je podřízena dohledu jednotlivých spolkových zemí. Více informací naleznete v portálu Hochschulkompass (pouze německy a anglicky).

Kroky k navázání spolupráce s německými univerzitami

Krok 1: Stanovení cílů spolupráce vysokou školou ze zahraničí

Na začátku je třeba stanovit cíle spolupráce:

 • Obory, kterých se spolupráce bude týkat, vybraná společná témata německé a zahraniční instituce.
 • Akademický stupeň (studenti, vědci a/ nebo vysokoškolští učitelé).
 • Cíle, např. zvýšení počtu studentů/ německých vědců na zahraniční univerzitě a naopak, rozšíření výuky o on-line systémy německé univerzity, společné vědecké projekty apod.
 • Dosavadní spolupráce, na jejímž základě vzájemné partnerství univerzit staví, např. již stávající smlouvy, návštěvy či pobyty studentů, vědců a vyučujících.
 • Časové období, na které je realizace vzájemné spolupráce plánována.

Pro vytvoření zajímavého projektu spolupráce je důležitým závěrečným krokem definování výše uvedených cílů společně s každou z univerzit, se kterou je kooperace plánována.

Krok 2: Najít partnerské instituce v Německu

Existují různé možnosti jak najít vhodnou partnerskou univerzitu. Prvotní kontakt univerzit mohou např. zprostředkovat vědci z vašeho oboru, na které naleznete kontakt v odborných časopisech.  Navázat spolupráci s německou institucí mohou také bývalí stipendisté DAAD či absolventi německých univerzit, kteří mají kontakty na akademickou obec v Německu.

Další možností je využití internetových databází, např.:

 • Hochschulkompass (pouze německy a anglicky): informace a internetové odkazy ke studiu, výzkumu a mezinárodní spolupráci – všechny veřejné či státem uznané vysoké školy
 • Research Explorer (pouze německy a anglicky): přehled výzkumných programů – organizace Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a organizace Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ve spolupráci s institucí Hochschulrektorenkonferenz (HRK), která sdružuje více než 23.000 německých vysokých škol a mimouniverzitních pracovišť
 • Study in Germany (pouze německy a anglicky): informační portál DAAD a ministerstva pro školství a výzkum Spolkové republiky Německo (BMBF) – informace o možnostech studia na vysoké škole určené pro studenty ze zahraničí.
 • Research in Germany: informace o finanční podpoře v oblasti inovací a výzkumu v Německu. Nabízí pohled do německého systému výzkumu a možnosti financování v této oblasti

Krok 3: Navázání kontaktu s německou univerzitou

 • Získání kontaktu na kontaktní osobu ze zahraničního oddělení, na vědce či akademiky, se kterými chcete navázat spolupráci, případně na děkana vybrané fakulty.
 • E-mail v angličtině nebo němčině – představení zahraniční instituce, která projevila o spolupráci s partnerskou německou univerzitou zájem, popsání cílů kooperace.
 • Udržování kontaktu s německou institucí, aby mohly být naplánovány kroky další spolupráce.

 

Podpora vysokých škol

Organizace DAAD nabízí celou řadu možností podpory stávajících i vznikajících partnerství mezi německými a zahraničními vysokými školami jak na personální tak na institucionální úrovni.

Další informace naleznete na daad.de-Projektförderdatenbank (pouze německy a anglicky).

DAAD ČR na YouTube

Natočili jsme pro vás několik videopříspěvků, v nichž představujeme kancelář DAAD IP Praha a činnost organizace DAAD v České republice. Dále na našem YouTube-kanálu najdete videa na téma studium a výzkum v Německu. Videopříspěvky průběžně doplňujeme. Chcete se podívat? Pak pokračujte zde.

Inzeráty německých vysokých škol

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Více

Elevate your career with us!

Let your career take off! Be part of an emerging university with a cutting-edge Master’s degree in Artificial Intelligence and Robotics (M.Sc.)!

Více

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Více

International Master program “Biofabrication” (M.Sc.)

Want to be a game changer in biomedical engineering? The study program Biofabrication is your master plan for a demanding interdisciplinary engineering career.

Více

Find Your Bachelor’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Více

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Více

Elite Master’s Program ASC

Elite M.Sc. ‘Advanced Signal Processing and Communications Engineering (ASC)’: In this research-oriented program, the focus is on individualized student support.

Více
1/7

Kontakt

Screenshot mapy s označením sídla DAAD