Studierende auf dem Gang einer Hochschule.

Smlouvy o spolupráci mezi vysokými školami z Německa a vysokými školami ze zahraničí podporují akademickou výměnu studentů a profesorů, zároveň také přispívají k realizaci společných vědeckých projektů. Přesto je v současné době v oblasti navazování spolupráce na poli nejrůznějších vědeckých oblastí ještě skryt velký potenciál.

Německé univerzity: silný partner

Německo je mezi studenty jednou z nejoblíbenějších zemí na světě. Německé vysoké školy jsou uznávané především díky inovativnímu přístupu, dlouholeté tradici a podpoře mezinárodní spolupráce.

Německý vysokoškolský systém je mnohotvárný. Etablovaly se zde tři typy vysokých škol: univerzity, vysoké školy odborné orientující se na praxi a umělecké vysoké školy. Většina vysokých škol je financována z veřejných prostředků a je podřízena dohledu jednotlivých spolkových zemí. Více informací naleznete v portálu Hochschulkompass (pouze německy a anglicky).

Kroky k navázání spolupráce s německými univerzitami

Krok 1: Stanovení cílů spolupráce vysokou školou ze zahraničí

Na začátku je třeba stanovit cíle spolupráce:

 • Obory, kterých se spolupráce bude týkat, vybraná společná témata německé a zahraniční instituce.
 • Akademický stupeň (studenti, vědci a/ nebo vysokoškolští učitelé).
 • Cíle, např. zvýšení počtu studentů/ německých vědců na zahraniční univerzitě a naopak, rozšíření výuky o on-line systémy německé univerzity, společné vědecké projekty apod.
 • Dosavadní spolupráce, na jejímž základě vzájemné partnerství univerzit staví, např. již stávající smlouvy, návštěvy či pobyty studentů, vědců a vyučujících.
 • Časové období, na které je realizace vzájemné spolupráce plánována.

Pro vytvoření zajímavého projektu spolupráce je důležitým závěrečným krokem definování výše uvedených cílů společně s každou z univerzit, se kterou je kooperace plánována.

Krok 2: Najít partnerské instituce v Německu

Existují různé možnosti jak najít vhodnou partnerskou univerzitu. Prvotní kontakt univerzit mohou např. zprostředkovat vědci z vašeho oboru, na které naleznete kontakt v odborných časopisech.  Navázat spolupráci s německou institucí mohou také bývalí stipendisté DAAD či absolventi německých univerzit, kteří mají kontakty na akademickou obec v Německu.

Další možností je využití internetových databází, např.:

 • Hochschulkompass (pouze německy a anglicky): informace a internetové odkazy ke studiu, výzkumu a mezinárodní spolupráci – všechny veřejné či státem uznané vysoké školy
 • Research Explorer (pouze německy a anglicky): přehled výzkumných programů – organizace Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a organizace Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ve spolupráci s institucí Hochschulrektorenkonferenz (HRK), která sdružuje více než 23.000 německých vysokých škol a mimouniverzitních pracovišť
 • Study in Germany (pouze německy a anglicky): informační portál DAAD a ministerstva pro školství a výzkum Spolkové republiky Německo (BMBF) – informace o možnostech studia na vysoké škole určené pro studenty ze zahraničí.
 • Research in Germany: informace o finanční podpoře v oblasti inovací a výzkumu v Německu. Nabízí pohled do německého systému výzkumu a možnosti financování v této oblasti

Krok 3: Navázání kontaktu s německou univerzitou

 • Získání kontaktu na kontaktní osobu ze zahraničního oddělení, na vědce či akademiky, se kterými chcete navázat spolupráci, případně na děkana vybrané fakulty.
 • E-mail v angličtině nebo němčině – představení zahraniční instituce, která projevila o spolupráci s partnerskou německou univerzitou zájem, popsání cílů kooperace.
 • Udržování kontaktu s německou institucí, aby mohly být naplánovány kroky další spolupráce.

 

Podpora vysokých škol

Organizace DAAD nabízí celou řadu možností podpory stávajících i vznikajících partnerství mezi německými a zahraničními vysokými školami jak na personální tak na institucionální úrovni.

Další informace naleznete na daad.de-Projektförderdatenbank (pouze německy a anglicky).