Informace o akci

od 3 června, 2021, 3:30 PM do 5:30 PM

online, prostředí MS Teams
Pořadatel: DAAD IP Praha, AIA DZS

EU Lab 2021 – akce pro alumni DAAD z ČR a SR

DAAD IP Praha pořádá ve spolupráci s AIA DZS soutěž pro bývalé stipendisty DAAD z České republiky a Slovenska. Úkolem soutěžících je prezentovat v češtině nebo ve slovenštině během 3 minut svůj originální nápad pro budoucnost Evropy k jednomu z vypsaných témat.

Vybírat můžete z těchto tematických okruhů:

1.  European Green Deal, životní prostředí
2.  Corona, sociální/ hospodářské zotavení se z epidemie
3.  EU, evropské hodnoty a demokracie
4.  EU, studium a výzkum bez hranic

Chcete prezentovat?
Přihlaste se do 27.05.2021 e-mailem na adrese info@daad.cz
Přihlašovací e-mail by měl obsahovat Vaše jméno, místo a instituci, kde působíte a co možná nejtrefnější název Vaší prezentace.

Chcete se akce zúčastnit jako publikum?
Hlásit se můžete do 1.6.2021 zde

Co čeká na výherce?
Pozvání ke společné diskuzi v rámci setkání DAAD Alumni z celé Evropy na jaře 2022 a možnost svou ideu prezentovat před kolegy v němčině či angličtině.

Záleží vám na budoucnosti Evropy?
Máte k ní co říct?

Neváhejte a zapojte se do naší soutěže!
Těšíme se na Vaše příspěvky!