© Vladimír Šigut

Dne 10. září 2020 se uskutečnila ve Vlasteneckém sále v Karolinu, tedy na půdě Karlovy univerzity, slavnost dvacátého výročí fungování české kanceláře DAAD v České republice. Právě existence a fungování pražské kanceláře DAAD umožňuje intenzivnější spolupráci mezi touto organizací a Univerzitou Karlovou a je stěžejní pro poskytování informací o možnostech studia a výzkumu českým studentům a akademikům.

Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ve svém úvodním proslovu zmínil, že spolupráce s Německem a především s německými univerzitami je pro Univerzitu Karlovu prioritou. Tradice, kulturní a geografická blízkost, ale také existence organizace jakou je právě DAAD, jsou důvodem, proč se právě s Německem uskutečňuje naše nejsilnější studentská a akademická výměna.

Kromě rektora Univerzity Karlovy na akci promluvili zástupce velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice Dr. Hans-Peter Hinrichsen, státní tajemník MŠMT PhDr. Jindřich Fryč a vedoucí pobočky DAAD ve Varšavě Dr. Martin Krispin.

Hlavní přednášku nazvanou DAAD: ruka podaná Univerzitě Karlově. Příklad prof. Jana Křena proslovil profesor Jiří Pešek. Poukázal na skutečnost, jak provázaná byla a je stále činnost DAAD a akademiků působících na Univerzitě Karlově.

Text: Jaromír Soukup

Jsme velice rádi, že  DAAD IP Praha mohlo ve spolupráci s rektorátem Univerzity Karlovy toto setkání uskutečnit – navzdory nepříznivé situaci zapříčiněné koronavirovou epidemií. Děkujeme kolegům z Centra strategických partnerství za skvělou spolupráci!

Přikládáme tiskovou zprávu z akce Ke stažení: Tisková zpráva_20 let (PDF, 266,85 KB)
a několik fotografií:

Děkujeme našemu mediálnímu partnerovi LandesEcho
za zveřejněný článek o akci na svém webu v kategorii Gesellschaft!

Celý článek si můžete přečíst ZDE

Další článek o akci vyšel v časopise IFORUM Univerzity Karlovy 🙂
Dočtete se v něm mimo jiné, jakou aktuální nabídku
má DAAD v ČR pro zájemce o stipendia.
Celý článek najdete zde.

Informace o akci

od 10 září, 2020, 4:00 PM do 8:00 PM

Karolinum - Univerzita Karlova
Pořadatel: Univerzita Karlova. DAAD IP Praha