DAAD a s ním i mezinárodní akademická spolupráce stojí v tomto a příštím roce před výraznými finančními škrty. Kromě snížení našeho základního financování ze strany Spolkového ministerstva zahraničí se již v letošním roce musíme vyrovnávat s částečnou blokací finančních prostředků v našem rozpočtu.
Kromě toho dochází i ke snížení celkového rozpočtu Spolkového ministerstva zahraničí, které toto snížení následně z velké části přenáší na zprostředkující organizace pro zahraniční kulturní a vzdělávací politiku, včetně DAAD. V důsledku této situace jsme bohužel museli pozastavit řadu stipendijních programů.
Velmi litujeme tohoto kroku, který ovlivní mezinárodní akademickou spolupráci. Společně s našimi členskými univerzitami a studentskými organizacemi a našimi partnery v oblasti zahraniční kulturní a vzdělávací politiky děláme vše pro to, aby tyto škrty nebyly trvalé.