Zveřejňujeme výzvu k podávání přihlášek na seminář pro absolventy německých VŠ žijících mimo Německo s názvem ”Initial and continuing vocational education and training worldwide (ProETIT)”, který se koná na Technische Universität Berlin v termínu 12. až 16. září 2022.

Mezinárodní spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v druhém desetiletí 21. století vzkvétá a má stále větší prioritu, zejména pro rozvojové a rozvíjející se země.
Cílem tohoto mezinárodního semináře absolventů je zabývat se některými nejnaléhavějšími otázkami souvisejícími s tímto tématem, jako je cesta k důstojnému zaměstnání pro mladé lidi opouštějící školu, zásobování hospodářského sektoru kvalifikovanou pracovní silou, jakož i propojení společenského blahobytu a sociální soudržnosti prostřednictvím úspěšného odborného vzdělávání.

Na semináři se setkají absolventi německých vysokých škol a výzkumných institucí, kteří žijí mimo Německo a zabývají se otázkami kvalifikačního nebo odborného vzdělávání. Cílem akce je vytvořit jedinečnou platformu pro navazování kontaktů, reflexi a výměnu znalostí.

Seminář bude probíhat v angličtině.

Podrobné informace o programu, předpokladech účasti, financování a možnosti přihlásit se naleznete ZDE.

Seminář finančně podporuje Německá akademická výměnná služba.

Uzávěrka přihlášek je 22. května 2022.