Zveřejňujeme aktuální výzvu k podávání návrhů v programu Dioscuri, kterou iniciovala Společnost Maxe Plancka. Do 25. července 2022 se mohou vynikající výzkumní pracovníci ze všech vědních oborů ucházet o zřízení centra excelence v České republice.

Podporovat českou výzkumnou skupinu budou partneři z  německých univerzit nebo  neuniverzitních výzkumných institucí.

Dioscuri program je program iniciovaný Společností Maxe Plancka, společně řízený Společností Maxe Plancka a českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a společně financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF).

Nadnárodní program Dioscuri je zaměřen na vytvoření a rozšíření vědecké excelence ve střední a východní Evropě a v současné době se realizuje v Polsku a České republice. Vhodnými kandidáty pro výzkumné skupiny mohou být například bývalí stipendisté DAAD v postdoktorandské fázi akademické dráhy.

Termín pro podávání přihlášek do výběrového řízení: 25. červenec 2022

Podrobné informace o výzvě k předkládání návrhů naleznete zde (v angličtině).

Další informace i celou výzvu v češtině najdete na stránkách MŠMT zde.