Forscher arbeitet am Mikroskop.

Program PPP podporuje mobilitu a krátkodobé výměnné pobyty mladých vědců příslušejících k partnerským institucím ČR a Německa. Finanční prostředky jsou určeny na náklady společného výzkumného projektu a slouží zejména k financování pobytů mladých vědců na zahraniční partnerské instituci.

DAAD podporuje společné bilaterální projekty německých a zahraničních institucí za účelem posílení vědecké spolupráce zúčastněných partnerských stran. Finanční prostředky jsou určeny především vědeckému dorostu, který tak dostane příležitost kvalifikovat se v mezinárodním vědeckém prostředí.

Za vědecký dorost se považují studenti doktorských studijních programů a kandidáti, kteří ukončili doktorské studium před max. 5 lety.

Kompletní text výběrového řízení a podmínky specifické pro partnerství DAAD s ČR najdete zde.

Uzávěrka podávání přihlášek pro partnerství mezi DAAD za německou stranu a Akademií věd ČR za českou stranu je 30. června 2021, přičemž předpokládaný začátek projektu je stanoven na 1. ledna 2022.