Blahopřejeme všem úspěšným žadatelům o stipendia DAAD na letní kurzy 2021, kteří podali svou žádost v České republice. Letos máme celkem
101 stipendistů z České republiky, což je opravdu moc hezké číslo!

Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci budou letos všechny letní kurzy financované DAAD probíhat online. Do Německa tedy nikdo z úspěšných uchazečů nepojede, ale i tak stojí letošní stipendium za to! Kromě uhrazeného kurzovného dostanou stipendisté ještě finanční částku, se kterou mohou naložit podle svých představ.

Ještě jednou všem blahopřejeme!