Zajímáte se o problematiku udržitelného rozvoje? Provádíte výzkum v této oblasti a máte inovativní nápady? Přihlaste se do soutěže Green Talents 2021 a staňte se součástí mezinárodní sítě mladých vědců zabývajících se tímto tématem!

Cenu Green Talents Award pořádá od roku 2009 každoročně německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF) za účelem mezinárodního sdílení inovativních myšlenek v oblasti udržitelného rozvoje. Cenou  oceňuje ministerstvo mladé vědce a výzkumníky z celého světa a různých vědeckých disciplín.

Skupina 25 výherců z celého světa oceněných odbornou porotou získá účast na prestižním týdenním online Science Forum a zde příležitost k setkání s experty a návštěvě předních německých vědeckých center. Jeden z účastníků fóra pak získá plně hrazený výzkumný pobyt na vybrané instituci v Německu v délce až 3 měsíce.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti magisterských studijních programů, doktorandi a postdoktorandi, ale i mladí profesionálové s praxí v oboru kratší než 3 roky.

Uzávěrka podávání přihlášek na aktuální ročník: 19. května 2021 max. do 14 hodin.

Více informací na www.greentalents.de

Výzva v NJ Ke stažení: GT_DE (pdf, 157,13 KB)
Výzva v AJ Ke stažení: GT_ENG (pdf, 191,46 KB)

Leták v AJ Ke stažení: GT_Flyer (pdf, 718,71 KB)