Česko-bavorská vysokoškolská agentura vás i v této nelehké době informuje o aktuálních stipendiích a programech podpory projektů bavorských univerzit.

Podle vývoje v příštích měsících je otevřená možnost podpory digitálních formátů v přeshraniční spolupráci a účasti na online-akcích vysokých škol v sousední zemi. Kromě toho doufáme, že se snad alespoň v druhé polovině roku podaří zrealizovat  nějakou akci s osobní účastí nebo nějakou výzkumnou cestu.

Stipendijní programy vypsané pro rok 2021:

  • Stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku
  • Stipendia na jazykové kurzy a letní školy v ČR
  • Stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR
  • Stipendia na stáže (praktika) v ČR

Další informace najdete na webu BTHA v sekci "Stipendia".

Grantové programy pro rok 2021

  • NOVINKA: Česko-bavorské zimní a letní školy pro bilaterálně organizované tematické kurzy s účastí studentů z obou zemí
  • Česko-bavorské akademické projekty 2021 na konference, workshopy, malé výzkumné projekty a pro navázání projektové spolupráce
  • Podpora mobility ČR 2021 na studijní, přednáškové a výzkumné cesty do ČR

Další informace najdete na webu BTHA v sekci "Granty".