Leo Baeck Institut v Londýně a Studienstiftung des deutschen Volkes vypisují výzkumná stipendia pro doktorandy, kteří se soustředí na výzkum středoevropského judaismu napříč vědeckými disciplínami.

Mezinárodní program Leo Baeck Fellowship se obrací na doktorandy, kteří pracují na dizertaci v oblasti historie a kultury  židovství ve střední Evropě. Vítány jsou projekty vztahující se k různým epochám a různým oborům (např. literatura, filozofie, historie, hudební věda apod.). Kromě finanční podpory v délce jednoho roku program umožňuje vědecké diskuse a kontakt s kolegy z jiných univerzit.

Program je otevřen doktorandům všech národností. Stipendisté zůstávají na svých domovských univerzitách a setkají se v průběhu roku na dvou workshopech organizovaných společně Leo Baeck Institutem v Londýně a Studienstiftung des deutschen Volkes.

Uzávěrka podání žádostí: 1. února 2021

Více na https://www.studienstiftung.de/leo-baeck/ nebo
na Leo Baeck Fellowship Programme | Leo Baeck Institute London