Forscher arbeitet am Mikroskop.

Program RISE worldwide vstupuje do svého dvanáctého roku. Vysoké školy a výzkumné instituce z celého světa, které mají zájem o asistenta pro svoje projekty, mohou odevzdat své nabídky pro německé studenty na léto 2021.

Jak to celé funguje?

Výzkumné skupiny z celého světa mohou do programu přihlásit svůj projekt z oborů biologie, chemie, fyzika, geologie, medicína, informatika a z technicky zaměřených oblastí a ucházet se tak o hostitelství německého pomocníka. Němečtí studenti mají zkušenosti ve výše zmíněných oborech a mohou tak být pro výzkumné skupiny velkým přínosem.

Vysoké školy a výzkumné instituce mohou podávat návrhy na projekty od 1. září do 15. října 2020. Praktika se pak mohou uskutečnit v délce od 6 týdnů až do 3 měsíců v létě 2021.

Navštivte webovou stránku www.daad.de/rise-worldwide a dozvíte se víc!