Česko-německý fond budoucnosti již popáté vyhlásil soutěž o Česko-německou novinářskou cenu 2020.

Také Vy můžete do 30. 6. přihlásit či nominovat příspěvky!

Touto cenou chceme podpořit novinářky a novináře, kteří svými příspěvky probouzejí zájem o zemi sousedů, informují bez předsudků a diferencovaně a napomáhají tak porozumění mezi Čechy a Němci.
Zvláštní cenou Mileny Jesenské bude nadto odměněn příspěvek věnující se tématům, jako je občanská odvaha, multikulturní porozumění či tolerance.

Zároveň lze také jednotlivé novináře či novinářské formáty nominovat na Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost.

Pokud jste tedy zaznamenali ocenitelný článek, blog, rozhlasový, televizní či multimediální příspěvek, který byl poprvé zveřejněn mezi 1. 7. 2019 a 30. 6. 2020 v českém či německém médiu nebo na internetu, nebo pokud chcete navrhnout osobnost či novinářské formáty na zvláštní ocenění, můžete je nominovat zde:

www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz

Zde naleznete i další informace o ceně a podmínkách účasti.

Těšíme se na Vaše přihlášky/nominace!