POZOR - vzhledem ke stávajícím omezením cestování zapříčiněným koronavirovou krizí přichází DAAD s možností online nástupu na stipendium. Studenti a vědci, kteří nemohou vycestovat ze své země nebo přicestovat do Německa, mohou začít svůj "stipendijní pobyt" online v zemi původu a později se fyzicky dostavit na místo studia nebo výzkumu. Možnou alternativou je i posunutí stipendijního pobytu až o šest měsíců do doby, kdy už pravidla pro výjezdy nebudou tak přísná. Pro absolvování stipendia online je třeba splnit základní předpoklad: přihlásit se na takovou instituci, na níž je online studium možné a zvolit si takový studijní nebo výzkumný cíl, kterého lze dosáhnout i online. Podle prezidenta DAAD Prof. Dr.  Joybrata Mukherjeeho je žádoucí, aby se k začátku zimního semestru mobilita pokud možno obnovila. Nicméně je třeba počítat s tím, že se situace vrátí do normálu až během roku 2021.