Checklist pro zájemce o studium v Německu

1. zvážit výběr vysoké školy a studijního programu 
2. informovat se prostřednictvím internetových stránek VŠ a kontaktovat zahraniční oddělení vybrané vysoké školy 3. podat si přihlášku ke studiu
4. vyčkat, zda uni-assist, ZVS nebo přímo vybraná VŠ zašle kladnou či zamítavou odpověď
5. po přijetí ke studiu zvážit financování studia, příp. podat žádost o stipendium / obstarat si zvýhodněný studentský úvěr
6. zajistit si zdravotní připojištění
7. zažádat o ubytování na studentských kolejích, příp. jinak vyřešit otázku bydlení 
8. před zápisem uhradit povinný semestrální poplatek
9. dostavit se k zápisu
10. zúčastnit se úvodních informačních seminářů a akcí pořádaných vysokou školou
11. obstarat si a nastudovat studijní a zkušební řád
12. sestavit si rozvrh
13. přihlásit se do seminářů
14. nechat si vystavit průkazky do knihoven
15. zajistit si přístup na internet (přístupová hesla apod.)
16. obstarat si odbornou literaturu předepsanou ke studiu
17. informovat se o nabídce odborných konzultací týkajících se studia /Zentrale Studienberatun, Fachschaft/

Další užitečné informace najdete na

www.internationale-studierende.de
www.studienwahl.de
www.allstudents.de
www.e-fellows.net