logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Proč právě do Německa?

Německo je naším největším sousedem a zároveň nejdůležitějším obchodním partnerem. Studijní pobyt v Německu pro Vás tedy může být strategickým rozhodnutím, chcete-li se v budoucnu zapojit do rozvíjení česko-německé spolupráce. 

Znáte důvody, které mluví pro studium v Německu? 

  • Vysoký akademický standard univerzit
  • Mezinárodní charakter studia s řadou programů v anglickém jazyce
  • Možnost získání mezinárodně uznávaných titulů Bachelor, Master a Ph.D. (standardizace studia – Boloňský proces)
  • Žádné nebo relativně nízké školné, přiměřené životní náklady v porovnání s jinými státy EU

Struktura vysokoškolského studia v Německu

Struktura studia: bakalářské a navazující magisterské programy (tituly Bachelor, Master)

Bakalářské a navazující magisterské programy jsou strukturované do takzvaných „modulů“, z nichž některé jsou povinné a jiné volitelné. V každém z modulů musejí studenti dosáhnout určitého stanoveného počtu kreditů (Credit Points), které jsou přepočteny na základě evropského kreditního systému European Credit Transfer System (ECTS) a umožňují srovnání studijních výsledků v rámci jednotného evropského vzdělávacího systému. 1 kredit odpovídá 20 hodinám práce, jež zahrnuje přednášky a semináře, praktika a domácí přípravu. 

Předpokladem pro zakončení studia je dosažení stanoveného počtu kreditních bodů. Bakalářské studium, které zpravidla trvá 3 roky, lze zakončit s minimálním počtem 180 bodů, následné navazující magisterské studium trvající většinou dva roky pak po získání 120 bodů. Doba potřebná pro dosažení 300 bodů odpovídá pěti letům studia. 

Studium završuje závěrečná písemná práce (ať už v podobě bakalářské, masterské či diplomní práce) a závěrečné zkoušky. 

 

Harmononogram akademického roku

Akademický rok se v Německu dělí na semestry. Jejich rozvržení je ovšem jiné než v Česku:

Univerzity
LS: duben až srpen
ZS: říjen až březen

Vysoké školy odborné
LS: březen až srpen
ZS: září až únor

Mezi jednotlivými semestry jsou semestrální prázdniny. Ty trvají v létě od konce července do konce září a v zimě od konce února do poloviny dubna.

 

Formy studia

Německé vysoké školy nabízejí podobně jako VŠ v České republice dvě základní formy studia: prezenční a dálkové. Dálkové studium lze absolvovat z domova. Je zajímavou alternativou především pro ty, kdo chtějí studovat při práci, protože odpadá nutnost účastnit se výuky v danou dobu na daném místě. Studijní materiály obdrží studenti poštou nebo prostřednictvím internetu. Renomovanou univerzitou, která se specializuje na dálkové studium, je Fernuniversität Hagen ve spolkové zemi Severní Porýní – Westfálsko, která intenzivně spolupracuje např. s univerzitou v Karlsruhe, jež nabízí rovněž dálkové studium především technických oborů.

 
www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
DAAD-Stipendiendatenbank
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite